Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OILPULSE — Wynik w skrócie

Project ID: 232146
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niemcy

Nowa technologia ekstrakcji oliwy z oliwek

Oliwa z oliwek, w tym w szczególności ta z pierwszego tłoczenia, to ważny produkt dla UE. Naukowcy stworzyli nową technologię do zastosowania w istniejących tłoczniach w celu poprawy wydajności produkcji oliwy.
Nowa technologia ekstrakcji oliwy z oliwek
Technologia pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) wykorzystuje impulsy elektryczne o różnej sile do rozkładania błon komórkowych. Zastosowanie PEF do ekstrakcji oliwy pozwala uzyskać lepszą wydajność, większą zawartość składników odżywczych oraz zmniejszone zużycie energii.

OILPULSE to finansowany przez UE projekt, którego celem było zbadanie możliwości wykorzystania technologii PEF do ekstrakcji oliwy z oliwek. Projekt realizowany był przez konsorcjum małych firm technologicznych oraz kilka europejskich tłoczni oliwy.

W pierwszym etapie projektu zbudowano małą linię pilotażową, aby zbadać skuteczność systemu PEF. Pilotażowy zakład pracował przez dwa sezony, a wyniki produkcji dowiodły, że technologia zachowuje jakość oliwy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

W oparciu o te ustalenia w jednym z hiszpańskich instytutów badawczych zbudowano przemysłowy prototyp, który zainstalowano w pobliskiej tłoczni. Po dwóch latach prób technologia PEF dawała lepsze rezultaty niż standardowe metody produkcji.

Choć projekt badawczy został już zakończony, konsorcjum będzie nadal zbierać dane dotyczące systemu PEF i ma nadzieje wprowadzić technologię na rynek w roku 2014. Innowacyjna technologia pozwoli nie tylko ograniczyć koszty w przemyśle produkcji oliwy z oliwek, ale może także znaleźć zastosowanie w innych gałęziach przemysłu olejarskiego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę