Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CarbFix — Wynik w skrócie

Project ID: 283148
Źródło dofinansowania: FP7-ENERGY
Kraj: Islandia

Składowanie dwutlenku węgla

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nową technologię wychwytywania, transportowania i składowania dwutlenku węgla (CO2) w głębokich formacjach skalnych. Może to pomóc w złagodzeniu zmian klimatu.
Składowanie dwutlenku węgla
Do 2050 roku EU chce znacznie — o co najmniej 80% — ograniczyć emisje CO2 w porównaniu z ich poziomem z roku 1990. Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla jest powszechnie uznawane za kluczowy środek służący przekształceniu Europy w gospodarkę niskowęglową.

Konwencjonalne metody składowania CO2 polegają na wstrzykiwaniu go głęboko w skorupę Ziemi. Ryzyko związane z tym podejściem polega na tym, że gaz może przenikać z powrotem do atmosfery. W odróżnieniu od wtłaczania CO2 w postaci gazu do wyczerpanych złóż gazu, w finansowanym ze środków UE projekcie CARBFIX (Creating the technology for safe, long-term carbon storage in the subsurface) zakłada się wstrzykiwanie CO2 rozpuszczonego w wodzie w reaktywne skały bazaltowe.

Ta innowacyjna technika niesie ze sobą mnóstwo korzyści w zakresie bezpieczeństwa i stabilności ekologicznej. Po rozpuszczeniu gazu w wodzie istnieje mniejsze prawdopodobieństwo jego ponownego przenikania do atmosfery. Reakcje ze skałami bazaltowymi zapewniają szybsze przekształcenie CO2 w minerały węglanowe, które zachowają stabilność przez miliony lat, eliminując potrzebę monitorowania takich składowisk. Brak konieczności długotrwałego monitorowania składowisk oznacza znaczne zmniejszenie kosztów składowania. W ciągu roku technologia ta potencjalnie może skutecznie przekształcić ponad 80% CO2 wtłaczanego w złoża minerałów.

Metoda ta powinna stanowić bezpieczną alternatywę dla wtłaczania czystego CO2 do basenów sedymentacyjnych. Następnym krokiem będzie przeniesienie działań z poziomu kilkuset ton do poziomu milionów ton rocznie. Naukowcy już zademonstrowali działanie tej technologii w pilotażowej elektrowni w Hellisheiði na Islandii.

W projekcie CARBFIX poświęcono wiele uwagi upowszechnianiu i praktycznemu wykorzystaniu wyników projektu. Wszystkie wyniki zostały opublikowane, aby umożliwić ich analizowanie i stosowanie na całym świecie w celu opracowywania nowych technologii bezpiecznego i trwałego składowania dwutlenku węgla w pokładach geologicznych. Dodatkowo opracowano materiały edukacyjne dla dzieci na temat zmian klimatu i związanych z nimi wyzwań, opisując też prace projektu CARBFIX w kontekście tworzenia rozwiązania tego problemu.

Powiązane informacje

Tematy

Energy Saving

Słowa kluczowe

CCS, dwutlenek węgla, składowanie węgla, skały bazaltowe, minerały węglanowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę