Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ELEVATE — Wynik w skrócie

Project ID: 222353
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niemcy

Szkolenia z obsługi oprogramowania: uczenie się poprzez praktykę

Nowy system pozwala wbudować moduły szkoleniowe i certyfikacyjne do normalnych aplikacji. Użytkownicy mogą w prosty sposób przechodzić od trybu szkolenia do korzystania z programu, co oznacza bardziej naturalne i skuteczne uczenie się.
Szkolenia z obsługi oprogramowania: uczenie się poprzez praktykę
Szkolenia komputerowe znane są tak długo jako samo oprogramowanie. Jednakże najefektywniejsze jest uczenie się poprzez praktykę, a metoda ta nie była dotąd stosowana w szkoleniach komputerowych. Teraz korzystania z oprogramowania można efektywnie uczyć podczas codziennego użytkowania.

Taki też był cel finansowanego przez UE projektu ELEVATE . Realizacja projektu trwała 24 miesiące i została już zakończona. Zamierzeniem badaczy było wbudowanie modułów szkoleniowych do różnych dostępnych na rynku aplikacji. Moduły pokazywałyby działanie oprogramowanie używanego w rzeczywistych sytuacjach, a do ich stworzenia planowano wykorzystać innowacyjne techniki nauczania. Kombinacja ta ma zaowocować większą skutecznością szkolenia.

Koncepcja zastosowana w projekcie ELEVATE zakłada, że oprogramowanie jest narzędziem codziennego użytku, i pozwala osobie uczącej się na dowolne przełączanie się między trybem szkolenia a normalnego użytkowania. System udostępnia także różne poziomy certyfikacji wyników szkolenia. System składa się z trzech komponentów: interaktywnej warstwy interoperacyjnej, inteligentnego spersonalizowanego modułu szkoleniowego oraz modułu szkolenia, oceny i certyfikacji.

Wśród innych celów projektu znalazła się walidacja wyników prac poprzez opracowanie prototypów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także promowanie tych prototypów wśród użytkowników. Wszystkie te cele z powodzeniem zrealizowano.

Dzięki zastosowaniu wielu złożonych zabiegów technicznych opracowano innowacyjne środowisko szkoleniowo-certyfikacyjne, zintegrowane z aplikacją będącą przedmiotem szkolenia. Pozwala ono skutecznie realizować cele nauczania. Moduły takie opracowano dla trzech wybranych wcześniej aplikacji oraz dokonano ich pomyślnej walidacji. Owocem prac jest pięć praktycznych narzędzi.

Działania informacyjne prowadzone w ramach projektu koncentrują się na promowaniu jego koncepcji. Chodzi tu o umożliwienie MŚP tworzenia, samodzielnego lub przy ograniczonym wsparciu, własnych materiałów szkoleniowych opartych na narzędziach ELEVATE. Założenie to obejmuje opcje analizy systemowej oprogramowania objętego szkoleniem oraz rożnych metodologii szkoleniowych. Do innych działań informacyjnych należą spotkania i warsztaty naukowe, a także publikacje akademickie. Promowanie projektu odbywało się za pośrednictwem ogólnych mediów informacyjnych, przez Internet oraz za pomocą poczty elektronicznej, wykorzystano także spotkania z MŚP i innymi potencjalnymi klientami.

Prace konsorcjum powinny doprowadzić do podniesienia skuteczności szkoleń, a także zwiększenia wydajności i niezależności MŚP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę