Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RAILECT — Wynik w skrócie

Project ID: 222425
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Ultradźwiękowe badanie połączeń szyn

Do niedawna brak było metody in situ, która pozwalałaby na dokładne badanie połączeń spawanych szyn w sieci kolejowej na terenie UE. Finansowany ze środków UE zespół naukowców stworzył technologię, która pomoże ratować życie ludzkie.
Ultradźwiękowe badanie połączeń szyn
Większość nowoczesnych linii kolejowych, w tym linie europejskie, wykonanych jest z szyn bezstykowych spawanych (CWR), które tworzą ciągłe elementy o długości kilku kilometrów. Szyny spawane są droższe niż szyny łączone, ale pozwalają ograniczyć tarcie, zwiększają bezpieczeństwo i cechują się znacznie niższymi kosztami konserwacji.

Jednakże, coraz wyższe prędkości pociągów, coraz intensywniejszy ruch i coraz cięższe ładunki powodują zwiększenie liczby przypadków pękania szyn w całej sieci europejskiej. Kontrola wizualna stanu szyn jest powierzchowna i subiektywna. Jeszcze do niedawna nie istniała żadna technika badań nieniszczących (NDT) do wolumetrycznej analizy spawanych termitowo szyn CWR, dlatego też badań takich nie przeprowadzono w żadnym kraju UE.

Odpowiednią technologię stworzył finansowany ze środków UE zespół projektu RAILECT . Urządzenie RAILECT wykorzystuje technologię badań ultradźwiękowych typu phased-array opartą na wielu niezależnych przetwornikach i automatycznym oprogramowaniu do wykrywania uszkodzeń (ADR).

Jest to system do szybkiego montażu, zaprojektowany pod kątem europejskich standardowych szyn typu UIC 60 oraz średniego i ciężkiego ruchu kolejowego. Dzięki automatycznemu instalowaniu sond, szybkiej interpretacji i analizie danych oraz klasyfikacji połączeń zgodnie z kryteriami "jedź – nie jedź", połączenie spawane można kompleksowo zbadać w ciągu 20 minut. Dalsza optymalizacja powinna skrócić ten czas do pięciu minut.

Zakończone pomyślnie badania terenowe potwierdziły możliwość szybkiego i skutecznego badania wolumetrycznego połączeń terminowych szyn, co przekłada się na szerokie zainteresowanie rynku kolejowego. Urządzenie RAILECT powinno przynieść branży ogromne oszczędności czasowe i finansowe oraz zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących koleją obywateli UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę