Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ENABLE — Wynik w skrócie

Project ID: 262473
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Szwecja

Ocena skuteczności przyjaznych dla środowiska metod obróbki wstępnej metali

Malowane metale do użytku zewnętrznego poddawane są obróbce wstępnej, w której wykorzystuje się metale ciężkie i dużo energii oraz wytwarza dużo osadu ściekowego. Finansowany ze środków UE zespół badawczy zbadał w sposób ustandaryzowany ekologiczne alternatywne rozwiązania, uzyskując interesujące rezultaty.
Ocena skuteczności przyjaznych dla środowiska metod obróbki wstępnej metali
Obróbka wstępna powierzchni metalowych przed malowaniem jest jednym z najważniejszych elementów prac mających na celu przygotowanie metali do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Pozwala ona zarówno zwiększyć odporność na korozję, jak i poprawia przyleganie powłoki. Często stosowaną metodą obróbki wstępnej jest fosforanowanie cynkowe, jednak jest ono kosztowne i energochłonne. Co nie mniej ważne, wymaga ono użycia metali ciężkich i powoduje powstawanie dużej ilości osadu ściekowego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zajmujące się malowaniem powierzchni metalowych muszą sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów i prawodawców dotyczącym przyjazności procesów dla środowiska. Jednakże wprowadzenie nowych, opracowanych w laboratoriach procesów na rynek jest trudne, w dużej mierze za sprawą braku standardowych i kontrolowanych metod oceny ich działania. Zadania tego podjęło się duże konsorcjum dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych projektu ENABLE ("Environmentally acceptable pretreatment system for painting multi metals").

Badacze chcieli przygotować i przedstawić MŚP realistyczne, weryfikowalne i zrozumiałe informacje na temat nowych metod obróbki wstępnej wykorzystujących silan i cyrkon. W tym celu musieli ocenić różne specyfikacje dla różnych podłoży i poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów ochrony antykorozyjnej nowych technik. Ponadto, opracowano przyspieszoną metodę badania korozji pod kątem korelacji z badaniami terenowymi i przyspieszenia rozwoju technologii.

Naukowcy dowiedli, że nowe metody obróbki wstępnej dają dość dobre wyniki w przypadku aluminium i metali galwanizowanych (pokrytych wcześniej warstwą cynku), a średnie rezultaty w przypadku stali. Wymagają one zatem dopracowania i kompleksowej oceny środowiskowej, zanim będzie je można zastosować w zakładach malujących różne materiały powierzchniowe na tej samej linii produkcyjnej.

Projekt ENABLE wniósł istotny wkład w rozwój przyjaznych dla środowiska i niedrogich technologii malowania metali. Bardziej ekologiczne alternatywy dla obecnie stosowanych metod są nie tylko poszukiwane przez konsumentów, ale będą także wymagane przepisami. Konsorcjum przygotowało odpowiednie zasoby, metody kontrolowania procesami oraz testy potrzebne MŚP do rozpoczęcia ustandaryzowanej oceny nowych technik obróbki wstępnej w celu określenia ich wykonalności i potencjału rynkowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę