Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SHIP INSPECTOR — Wynik w skrócie

Project ID: 218432
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Stałe monitorowanie bezpieczeństwa statków na morzu

Statki morskie mogą ulec poważnemu uszkodzeniu na skutek wad konstrukcyjnych. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu pracowali nad stworzeniem zaawansowanej metody wyszukiwania defektów i korozji w miejscach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, niewymagającej wyciągania statku z wody.
Stałe monitorowanie bezpieczeństwa statków na morzu
W projekcie SHIP INSPECTOR wykorzystano logikę i szanse oferowane przez metody monitorowania stanu konstrukcji o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, a jego głównym przedmiotem były zbiornikowce VLCC oraz ULCC. W pracach wzięto pod uwagę liczne wady pracy w stoczni — na przykład, przestoje związane z pracami w suchym doku, zmęczenie operatorów, niebezpieczne warunki, kontrole oraz dużą wypadkowość. W tym kontekście, partnerzy projektu postanowili stworzyć nową miejscową technikę wykrywania defektów płyt stalowych w tankowcach.

Głównym celem było zastosowanie badań ultradźwiękowych długiego zasięgu (LRUT) w systemie monitorowania wykrywającym defekty w konstrukcji kadłubów. Prace obejmowały badania, demonstracje, rozpowszechnianie informacji i przygotowanie wytycznych.

Badacze zrealizowali cele dotyczące przygotowania raportu ankietowego na temat wymagań małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ustalenia testowanych elementów i statków. Opracowano zaawansowany detektor wad UT oraz metodę badań typu UT linear-phased array, stanowiącą optymalną procedurę dla zdefiniowanych scenariuszy kontroli.

Do innych zrealizowanych z powodzeniem celów naukowych i technicznych należy opracowanie metod dla technik linear-phased array, analizy sygnałów oraz tworzenia oprogramowania, a także zaprojektowanie i analiza aparatu aplikacji obciążenia do techniki linear-phased array. Chodziło o umożliwienie budowy sprawnych prototypów odpornych na trudne warunki, na jakie są narażone prawdziwe statki. Niedługo przed zakończeniem projektu sfinalizowano badania doświadczalne i ewaluację, a ich wyniki zaprezentowano na końcowej konferencji SHIP INSPECTOR.

Technologia opracowana przez konsorcjum projektu, w którego skład wchodzą MŚP, pomoże operatorom, organizacjom klasyfikacyjnym i organom regulacyjnym w bardziej efektywnym przeciwdziałaniu zagrożeniom. Co ważne, rozwiązania opracowane w ramach projektu SHIP INSPECTOR pozwolą ograniczyć niebezpieczeństwo, na jakie narażeni są kontrolerzy statków morskich, oraz zmniejszyć liczbę zgonów i obrażeń związanych z pracą przy konserwacji i kontroli okrętów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę