Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARGOVIBES — Wynik w skrócie

Project ID: 266248
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Niderlandy

Aby hałas generowany przez pociągi był do zniesienia

Hałas i drgania powodowane przez pociągi na terenach zamieszkanych są czynnikiem hamującym rozwojów nowych linii i funkcjonowanie istniejących. W ramach unijnej inicjatywy zaprojektowano środki pozwalające ograniczyć drgania do poziomu akceptowalnego dla ludzi mieszkających w pobliżu linii kolejowych.
Aby hałas generowany przez pociągi był do zniesienia
Europejscy przewoźnicy kolejowi mają w planach podwojenie ilości towarów transportowanych koleją, jednak wibracje powodowane przez składy towarowe przejeżdżające nocą przez obszary zamieszkane mogą zakłócać sen mieszkańców, co grozi wstrzymaniem dalszego rozwoju przewozów.

W finansowanym ze środków UE projekcie "Attenuation of ground-borne vibration affecting residents near freight railway lines" (CARGOVIBES) powstały metody ograniczania drgań odczuwanych przez mieszkańców. Pozwoliłoby to zwiększyć natężenie ruchu.

Prace projektu CARGOVIBES rozpoczęto od zbadania postrzeganego przez mieszkańców wpływu wibracji powodowanych przez pociągi towarowe na zdrowie. Opracowano kwestionariusz do oceny wibracji pod kątem postrzegania, uciążliwości i zakłóceń snu. Przygotowano wytyczne dla operatorów sieci kolejowych i mieszkańców, opisujące, jak można mierzyć negatywne skutki drgań powodowanych przez nocny ruch pociągów. Opracowano też inne wytyczne dotyczące oceny i pomiaru skuteczności środków zaradczych, przeznaczone dla prawodawców, operatorów i planistów.

Kwestionariuszem posłużono się w trzech badaniach terenowych, w ramach których dokonano pomiarów wibracji wewnątrz domów znajdujących się w pobliżu linii kolejowych przewozów towarowych. Badacze przeprowadzili też eksperymenty w celu oceny zakłóceń snu wynikających z wibracji całego ciała powodowanych przez przewozy towarowe.

Przygotowano i sprawdzono trzy skuteczne środki zaradcze, umożliwiające zwiększenie ruchu transportowego przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków. Pierwszą metodą było rejestrowanie nadmiernych wibracji powodowanych przez wagony, lokomotywy i odcinki toru z wykorzystaniem aparatury pomiarowej w pociągach i na szynach.

Drugie podejście umożliwiło redukowanie wibracji przenoszonych przez ziemię poprzez wymianę podkładów drewnianych lub betonowych na tory drabinkowe lub podobne konstrukcje szynowe.

Ostatnim środkiem były bariery glebowe, które można stosować, gdy nie jest możliwe odpowiednie zmodyfikowanie torów. Zastosowanie barier glebowych pozwoliło poprawić istniejące warunki przy minimum zakłóceń ruchu kolejowego.

Dzięki projektowi CARGOVIBES osoby mieszkające w pobliżu linii kolejowych będą narażone na mniej uciążliwe drgania. Zrównoważone i skuteczne środki pozwolą operatorom rozwijać działalność i utrzymać konkurencyjność.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Hałas generowany przez pociągi, mieszkańcy, pociągi towarowe, pociągi, drgania przenoszone przez grunt
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę