Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUROFORGEN-NOE — Wynik w skrócie

Project ID: 285487
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Niemcy

Wirtualny ośrodek genetycznych badań sądowych

Badacze z UE zgromadzili wiedzę na temat technologii umożliwiających postępowanie w określonych sytuacjach przy wykorzystaniu identyfikacji genetycznej na podstawie DNA. Zastosowania obejmują walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego, jak również identyfikację ofiar katastrof.
Wirtualny ośrodek genetycznych badań sądowych
Genetyka sądowa jest nową dziedziną nauk stosowanych, która znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. Metody genetyczne identyfikacji przestępców i krajowe bazy DNA są jednak związane z ryzykiem łamania prawa do prywatności. Niepokoją również takie zastosowania genetyki, jak przewidywanie wyglądu zewnętrznego osób.

Aby analizować społeczne, prawne i etyczne problemy genetyki sądowej, zainicjowano projekt EUROFORGEN-NOE (European forensic genetics network of excellence). W jego ramach powstał Wirtualny Ośrodek Genetycznych Badań Sądowych.

Konsorcjum wcieliło do projektu nowe grupy badawcze i z powodzeniem przekształciło ich stronę internetową w taki właśnie ośrodek. Głównym osiągnięciem było zapewnienie infrastruktury szkoleń w dziedzinie genetyki sądowej.

Osiągnięto również znaczące postępy w analizie sądowej DNA. Do badanych obszarów należy poszukiwanie dowodów na miejscu przestępstwa, prowadzenie zaawansowanej analizy genetycznej z wykorzystaniem nowych markerów w ramach śledztwa oraz interpretacja złożonych danych genetycznych w kontekście sądowym.

Do przełomowych osiągnięć należy ustalenie zestawów mRNA, miRNA i epigenetycznych markerów DNA do identyfikacji ludzkich tkanek i płynów fizjologicznych. Ponadto w projekcie EUROFORGEN-NOE stworzono prototypowy panel markerów do przewidywania pochodzenia biogeograficznego nieznanych dawców próbek biologicznych, np. pozyskanych na miejscu przestępstwa, i przetestowano jego moc predykcyjną przy użyciu ogólnoświatowego zestawu próbek DNA.

Naukowcy stworzyli też oprogramowanie typu open source, aby zinterpretować złożone profile DNA, symulować eksperymenty PCR w kontekście sądowym i badać mieszaniny w poszukiwaniu prawdopodobnych profili mieszanych, śladowych próbek DNA.

Uczestnicy projektu przeprowadzili pierwszy do tej pory audyt europejskich przepisów prawa dotyczących DNA oraz opracowali wszechstronny raport dotyczący postrzegania analizy sądowej DNA przez opinię społeczną. Działania popularyzatorskie obejmują udział w spotkaniach, warsztatach i kongresach, założenie grupy na Facebooku i publikowanie artykułów.

Prace uczestników projektu EUROFORGEN-NOE i Wirtualnego Ośrodka zacieśnią współpracę między grupami naukowców i towarzystwami zajmującymi się badaną dziedziną. Stanowią one nie tylko fundament dla długoterminowej integracji prac badawczych, ale zapewnią również wysoką jakość prowadzenia śledztwa, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Genetyka sądowa, identyfikacja genetyczna, bezpieczeństwo obywateli, bazy danych DNA, analiza DNA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę