Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa słuchu u osób głuchych

Naukowcy z UE stworzyli pionierską metodę przetwarzania dźwięku EU, której zadaniem będzie połączenie implantu ślimakowego i aparatu słuchowego. Z rozwiązania tego może skorzystać wiele niesłyszących dzieci i dorosłych.
Poprawa słuchu u osób głuchych
Implant ślimakowy to małe urządzenie elektroniczne, które pozwala na przywrócenie części słuchu u osób całkowicie głuchych lub poważnie niedosłyszących. Większość pacjentów ze znaczącą utratą słuchu posiada resztki słuchu, które można w pewnym stopniu poprawić dzięki stymulacji bimodalnej.

Podczas stymulacji bimodalnej w jednym uchu używa się implantu ślimakowego, a w drugim aparatu słuchowego, który wzmacnia dźwięk. Do niedawna jednak brakowało zunifikowanej strategii bimodalnego przetwarzania mowy, co powodowało, że metoda ta nie była w pełni skuteczna.

Pokonanie tego wyzwania było celem finansowanego przez UE projektu BSPS. Badacze dążyli między innymi do poprawy odbioru muzyki i rozpoznawania mowy przez pacjentów ze słyszeniem bimodalnym. Partnerzy projektu BSPS opracowali dwie różne strategie przetwarzania dźwięku wykorzystujące przetwarzania sygnału dźwiękowego w celu poprawy modulacji i głośności.

Druga z metod szacuje głośność sygnałów dźwiękowych w mikrofonach dwóch urządzeń, implantu ślimakowego i aparatu słuchowego, tak jakby był postrzegany przez osobę o prawidłowym słuchu. Następnie reguluje ona głośność sygnałów elektrycznych i akustycznych, dając pacjentowi taką samą percepcję głośności.

Zastosowanie strategii przetwarzania dźwięku opracowanych w ramach projektu BSPS powinno również umożliwić lepszą lokalizację źródła dźwięku. Będzie je można zastosować u ponad połowy pacjentów z resztkami słuchu, korzystających z nowych implantów ślimakowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę