Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Digest Stories - E-Uczestnictwo: Przyszłość zaangażowania obywateli w działania UE

W kontekście odbywających się za kilka tygodni wyborów do Parlamentu Europejskiego kwestia zaangażowania obywateli w politykę UE nabiera szczególnego znaczenia. Jednak czy wiedzą Państwo od czego zacząć swój udział w procesie politycznym, dzielenie się poglądami czy zaangażowanie w debaty? Dzięki kilku projektom unijnym zaczynają pojawiać się narzędzia i usługi niezbędne do e-uczestnictwa ('e-participation'), a głos obywateli Europy staje się coraz bardziej słyszalny na nowe i bardziej interaktywne sposoby.
Digest Stories - E-Uczestnictwo: Przyszłość zaangażowania obywateli w działania UE
Budowanie relacji pomiędzy obywatelami a decydentami

Unia Europejska finansuje szereg projektów badawczych, których celem jest odkrycie skutecznych metod angażowania obywateli w procesy przemian politycznych za pośrednictwem nowych technologii. Wramach trzech z powyższych projektów - OURSPACE, PUZZLED BY POLICY oraz PARTERRE – opracowano narzędzia, które mają sprawić, że udział w procesach politycznych będzie otwarty dla wszystkich obywateli.

"Polityka może się wydawać bardzo nieprzystępna, chociażby ze względu na specyficzny język stosowany w dokumentach urzędowych", twierdzi Deirdre Lee, koordynator projektu z dziedziny e-uczestnictwa o nazwie PUZZLED BY POLICY. "Naszym celem jest wypełnienie istniejącej luki i przybliżenie polityki obywatelom".

Jednym z kluczowych elementów stojących za sukcesem tych nowych inicjatyw jest wykorzystanie platform społecznościowych. "W przypadku projektów z zakresu e-uczestnictwa mamy niekiedy do czynienia z następującą sytuacją: władze państwowe tworzą platformy lub usługi sieciowe, a następnie oczekują, że obywatele zaczną z nich korzystać i podzielą się swymi opiniami. Gdy po jakimś czasie okazuje się, że obywatele nie używają danego rozwiązania, jego autorzy są rozczarowani", twierdzi Lee, członek Insight-NUI w Galway (Irlandia). "Nasze podejście bazuje natomiast na wykorzystaniu istniejących sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Linked-in czy Twitter, w celu dotarcia do osób interesujących się polityką".

Wdrożenia pilotażowe, przeprowadzone w ramach projektu PUZZLED BY POLICY, dowiodły, że osoby uprawnione do głosowania często nie rozumieją własnych celów politycznych. Powyższe odkrycie sprawiło, że narzędzie "Policy Profiler", opracowane przez uczestników projektu PUZZLED BY POLICY, umożliwia użytkownikom zbadanie własnych preferencji politycznych i odniesienie ich do innych obywateli oraz do istniejących partii politycznych i organizacji pozarządowych. Użytkownicy są następnie zachęcani do angażowania się w dyskusje prowadzone za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu mogą zapoznać się z szerokim spektrum opinii i zacząć formować własne.

Tamara Jonjic, pracownik Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego oraz partner projektu PUZZLED BY POLICY, twierdzi, że powyższy proces pomaga obywatelom Europy lepiej zrozumieć własne poglądy oraz umożliwia im dzielenie się swymi opiniami z decydentami.

"Obywatele uzyskują w ten sposób możliwość krytycznej analizy istniejących rozwiązań politycznych oraz sugerowania usprawnień lub alternatyw", dodaje Jonjic.

W ramach projektu PUZZLED BY POLICY upowszechniane są także podsumowania i raporty dotyczące powyższych dyskusji z decydentami. Dzięki tym rozwiązaniom decydenci mogą podejmować bardziej świadome decyzje, które odzwierciedlają poglądy obywateli. Efektem jest większe zaangażowanie obu stron.

Nasza przestrzeń – wzbudzanie zainteresowania polityką u młodych ludzi

Platforma konsultacji politycznych, opracowana w ramach inicjatywy OURSPACE ("Nasza Przestrzeń"), pomaga zachęcać młodych ludzi do uczestnictwa w procesie opracowywania rozwiązań politycznych. Powyższa platform ułatwia komunikację pomiędzy unijnymi decydentami a przyszłymi wyborcami. Co więcej, platforma ta jest stosowana przez szereg organizacji młodzieżowych, w tym British Youth Council, Model European Union (MEU) oraz Cafebabel.

Rozwiązanie OURSPACE umożliwia młodym ludziom wzięcie udziału w debatach oraz rzucanie wyzwań decydentom za pośrednictwem aplikacji dla iPhone'a, poprzez Facebooka, gadżet iGoogle oraz stronę internetową.

"Gratulacje dla projektu OURSPACE oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się do jego sukcesu", powiedziała austriacka deputowana do Parlamentu Europejskiego Ulrike Lunacek. "Obserwując dużą liczbę tematów oraz młodych osób zaangażowanych w dyskusje na stronie internetowej OURSPACE nie można się zgodzić z tezą, że młodzież nie interesuje się polityką".

Budowanie dialogu z wyborcami

Partnerzy projektu PARTERRE pomagali promować e-uczestnictwo poprzez stworzenie szeregu narzędzi przeznaczonych dla lokalnych władz samorządowych. Wiele z tych narzędzi stało się z czasem udanymi produktami i usługami. Przykładowo, narzędzie do samooceny pozwala organizacjom publicznym sprawdzać, czy są gotowe na wdrożenie modelu lokalnej demokracji opartego na e-uczestnictwie. Rozwiązanie PARTERRE obejmuje ponadto usługę przypominającą "ratusz miejski", która pozwala użytkownikom omawiać inicjatywy polityczne w niewielkich grupach. Władze włoskiego miasta Palermo, zaplanowały pięć takich spotkać, od listopada 2013 do czerwca 2014 (więcej informacji).

Powyższe spotkania można także w całości przenieść do Internetu, dzięki narzędziu do współpracy w zakresie planowania urbanistycznego o nazwie Demos Plan, które odniosło znaczny sukces w Niemczech, gdzie decydenci i obywatele wspólnie opracowują mapy, szkice i inne dokumenty. Dzięki Demos Plan obywatele mogą także dzielić się swymi komentarzami i proponować zmiany do istniejących planów, a decydenci mogą natychmiast korzystać z powyższych sugestii, zamiast organizować szereg spotkań i wymieniać duże ilości materiałów drukowanych.

W kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dzięki wsparciu włoskiej firmy z branży medialnej zainaugurowano niedawno nowy projekt, którego inicjatorami są uczestnicy inicjatywy PARTERRE. Powyższy projekt, o nazwie Blasting News, obejmuje stworzenie 28 stron internetowych w każdym z państw członkowskich UE, za pośrednictwem których obywatele będą mogli publikować artykuły określające ich oczekiwania wobec Parlamentu Europejskiego oraz dzielić się przemyśleniami czym jest dla nich Europa. Pierwsza wersja inicjatywy "blasting" jest już dostępna w Internecie I wkrótce stanie się w pełni funkcjonalna.

Znaczenie e-uczestnictwa

W ramach finansowanych przez UE projektów z dziedziny TIK powstaje szereg narzędzi, które sprawią, że e-uczestnictwo stanie się rzeczywistością. Partnerzy powyższych projektów opracowują I promują skuteczne metody angażowania różnorakich podmiotów w procesy kształtowania polityk.

"Nie powinniśmy zapominać, że nasz głos ma znaczenie", twierdzi Ira Giannakoudaki, pracownik ateńskiej firmy informatycznej DAEM SA, będącej partnerem projektu PUZZLED BY POLICY. "Obecnie każdy z nas może uczestniczyć w kształtowaniu polityk, z korzyścią dla wszystkich obywateli".

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

e-uczestnictwo, Internet, wybory, obywatele UE, opracowywania polityk, Parlament Europejski
Numer rekordu: 92448 / Ostatnia aktualizacja: 2014-03-26
Źródło informacji: CNECT story (pl)
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę