Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Optymalizacja zmian organizacyjnych dzięki zwiększeniu udziału pracowników

Jeden z projektów badawczych finansowanych ze środków UE zajął się zbadaniem postrzegania znaczenia i zasadności akredytacji w opinii kadry pedagogicznej z Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ tego postrzegania na faktyczną realizację akredytacji.
Optymalizacja zmian organizacyjnych dzięki zwiększeniu udziału pracowników
Oficjalnym celem ocen jakości jest doskonalenie produktów i usług oferowanych przez uczelnie. Wyniki badań pokazały jednak, że część kadry pedagogicznej postrzega takie działania akredytacyjne jako próby uzasadnienia cięć budżetowych w szkolnictwie. W ramach projektu ROLEG-SIG-ACCREDIT ("The roles of legitimacy and significance in higher education accreditations") przeprowadzono ankiety wśród ponad 300 zespołów pedagogicznych z 20 programów akademickich objętych ocenami jakości, badając opinie personelu na temat przyczyn takich działań.

Analiza wyników wykazała, że zaangażowanie kadry pedagogicznej w proces oceny pozwala w znacznej mierze zapobiec przedmiotowemu traktowaniu ocen jakości. Ponadto pracownicy znacznie częściej uznają oceny za uzasadnione i bardziej identyfikują się z ocenianym programem akademickim, jeśli są przekonani, że oceny są wykonywane w celu poprawiania jakości. Wyniki badania podkreśliły istotność udziału personelu dla przezwyciężenia początkowych zastrzeżeń dotyczących interwencji zewnętrznych.

W drugiej, dwuletniej fazie projektu ROLEG-SIG-ACCREDIT prowadzono przede wszystkim badania dotyczące przedsiębiorstw i innowacji w zarządzaniu. Badania prowadzone w drugiej, ostatniej fazie dotyczyły czynników pomagających działowi kadr (zasobów ludzkich) w uzyskaniu większej aprobaty pracowników dla nowych propozycji i innowacji. Badania na oryginalnej próbie 298 pracowników z dziewięciu dużych firm hiszpańskich wykazały, że wiarygodność działu kadr jest tylko jednym z czynników wpływających na akceptację przez pracowników. Powiązane badania projektowe w tej dziedzinie wykazały też jednak, że niezależnie od klimatu innowacji organizacyjnej wiarygodność działu kadr odgrywa istotną rolę.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych w obu dwuletnich fazach projektu było zrozumienie reakcji osób objętych innowacyjnymi inicjatywami zarządzania w organizacjach na wdrażanie tych innowacji. Projekt ROLEG-SIG-ACCREDIT wniósł nową wiedzę i wyniki istotne dla obu kontekstów, co będzie mieć implikacje dla zmian organizacyjnych i pozytywny wpływ na wspomaganie kultury organizacyjnej opartej na udziale.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę