Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mechanizmy molekularne różnicowania neuronów sensorycznych

Pogłębienie wiedzy na temat różnicowania neuronów sensorycznych na poziomie molekularnym może przyczynić się do zrozumienia podłoża różnych chorób i otworzyć drogę do opracowania strategii leczenia. Naukowcy europejscy badali rolę określonych czynników transkrypcyjnych w zyskiwaniu przez neurony specjalizacji podczas rozwoju.
Mechanizmy molekularne różnicowania neuronów sensorycznych
Podczas rozwoju osobniczego komórki różnicują się, co prowadzi do złożoności większości organizmów pod względem komórkowym. W przypadku układu nerwowego przekłada się to na dystrybucję w obrębie organizmu różnych neuronów sensorycznych, które odbierają różnego rodzaju sygnały i przekazują informacje do mózgu.

Głównym celem naukowym finansowanego przez UE projektu SENSORY NEURONS CODE ("Defining the transcription factors code directing sensory lineage diversification and connectivity") było zbadanie etapów rozwoju neuronów sensorycznych i parametrów determinujących uzyskiwanie przez nie specjalizacji. Naukowcy uczestniczący w projekcie skoncentrowali się na czynnikach transkrypcyjnych z Cut-podobną domeną homeotyczną (Cux) i ich roli w procesach różnicowania neuronów.

Badania na myszach pozbawionych czynnika Cux2 dowiodły znaczenia tego czynnika transkrypcyjnego dla rozwoju wyspecjalizowanych podgrup neuronów sensorycznych. Zrozumienie czynników molekularnych determinujących nabywanie specjalizacji przez neurony jest bardzo istotne przy badaniach przesiewowych nowych leków i komórkowych metod leczenia, aby maksymalizować uzyskiwanie swoistych komórek in vitro.

Badania interakcji pomiędzy neuronami i ich łączenia się w czynnościowe sieci ukazały, że Cux2 uczestniczy w tworzeniu połączeń w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Naukowcy zaobserwowali, że przy nadekspresji Cux2 w rdzeniu kręgowym kurczaka możliwe było wpływanie na orientację i rozgałęzienia aksonów.

Zrozumienie mechanizmów powstawania nieprawidłowości sieci neuronowych jest szczególnie istotne, jako że błędy w rozwoju tych sieci mogą prowadzić do takich zaburzeń neuropsychiatrycznych jak autyzm, schizofrenia i zaburzenia lękowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę