Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MULTIFUN — Wynik w skrócie

Project ID: 262943
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Hiszpania

Hipertermia magnetyczna pozwala niszczyć nowotwory złośliwe

Nanotechnologia jest coraz częściej wykorzystywana w biomedycynie. Naukowcy europejscy opracowali teragnostyczne nanocząstki o podwójnych właściwościach: diagnostycznych i terapeutycznych.
Hipertermia magnetyczna pozwala niszczyć nowotwory złośliwe
Pomimo wielu lat badań zakrojonych na szeroką skalę, diagnostyka i leczenie wielu typów nowotworów nie poprawiły się. Sporym wyzwaniem jest celowane dostarczanie leków przeciwnowotworowych, podobnie jak charakterystyczny dla nowotworów nawrót choroby, za który najpewniej odpowiadają rakowe komórki macierzyste. Dlatego odkrycie nowych interwencji przeciwnowotworowych jest tak ważnym zadaniem.

W tym celu powstał finansowany ze środków UE projekt MULTIFUN (Multifunctional nanotechnology for selective detection and treatment of cancer), którego uczestnicy opracowali i zwalidowali minimalnie inwazyjną nanotechnologię do wczesnego i selektywnego wykrywania i eliminacji komórek raka sutka i trzustki. Powstała technologia o optymalnej biozgodności nanocząstek i funkcjonalności.

Dzięki wyjątkowej metodzie naukowcy z powodzeniem wyprodukowali wielofunkcyjne nanocząstki, które zachowywały swoją aktywność biologiczną odrębną od sprzęganych molekuł. Te wielofunkcyjne magnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (MNP) wykazywały właściwości zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne.

Naukowcy zademonstrowali w modelach rakowych in vivo wysoki profil skuteczności, bezpieczeństwa i braku toksyczności zaprojektowanych formulacji. Opracowano odpowiednie instrumenty badawcze do detekcji in vivo magnetycznych nanocząstek w tkankach i płynach biologicznych. Ponadto powstał generator pola magnetycznego do celów prowadzenia doświadczeń nad hipertermią magnetyczną in vitro oraz in vivo.

Z punktu widzenia terapeutycznego, nanocząstki indukowały śmierć komórek rakowych dzięki synergistycznemu efektowi magnetycznego podgrzewania oraz dostarczania leków przeciwnowotworowych. W podskórnych modelach raka sutka i stercza, leczenie metodą hipertermii w połączeniu z MNP charakteryzowało się znaczącą regresję guza. Co istotne, narzędzie teragnostyczne opracowane w toku projektu MULTIFUN posiadało zdolność celowania w rakowe komórki macierzyste odpowiedzialne za oporność na leczenie i nawrót choroby, dzięki czemu efekty leczenia poprawiały się.

Narzędzie MULTIFUN stanowi obiecującą alternatywę dla standardowych terapii przeciwnowotworowych. Zdolność do funkcjonalizowania nanocząstek świadczy o ich niezwykłym potencjale diagnostycznym i terapeutycznym w leczeniu innych typów nowotworów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hipertermia, nowotwór złośliwy, diagnoza, terapia, magnetyczne nanocząstki tlenku żelaza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę