Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energia ze źródeł odnawialnych na wyciągnięcie ręki

Naukowcy finansowani przez UE opracowali zaawansowane urządzenia sterujące potrzebne do wprowadzenia technologii ogniw paliwowych (FC) do systemów modularnych i lokalnego wytwarzania energii elektrycznej. Zastosowanie nieodłącznych nieliniowości zwiększy niezawodność i wydajność.
Energia ze źródeł odnawialnych na wyciągnięcie ręki
UE jest zaangażowana w zmniejszanie zależności od paliw kopalnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia emisji, które wpływają na globalną zmianę klimatu. Rozwijanie alternatywnych form energii odnawialnej stanowi priorytet, i coraz częściej eksperci propagują ich wykorzystanie w ramach zdecentralizowanych systemów wytwarzania energii elektrycznej (DEGS).

DEGS to modularne zakłady energetyczne umiejscowione blisko użytkowników końcowych, dające możliwość znacznego obniżenia strat transmisyjnych i nieodzyskiwalnego ciepła odpadowego. DEGS, oparte na wodorze jako na nośniku energii, w połączeniu z technologiami FC, mają ogromny potencjał, jednak FC wykazują wysoce nieliniowe zachowania, które wymagają zaawansowanych urządzeń sterujących.

W finansowanym przez UE projekcie ACRES ("Advanced control of renewable energy generation systems based on fuel cells\wind power") opracowano tego typu technologię poprzez wykorzystanie zaawansowanych nieliniowych urządzeń sterujących w różnych etapach rozwoju. Urządzenia sterujące zaadaptowano do pięciu różnych zastosowań, aby zwiększyć ich niezawodność, wydajność i efektywność.

Zespół projektu ACRES dokonał walidacji systemów sterujących do opartych na FC DEGS i przygotował kilka wersji demonstracyjnych technologii w ciągu jednego roku finansowania. Wersje demonstracyjne powinny zachęcić zainteresowane firmy do inwestowania w DEGS z wyraźnym skutkiem dla gospodarki UE, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę