Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

THERMALCOND — Wynik w skrócie

Project ID: 262647
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Plastiki przewodzące ciepło jako alternatywa dla metali

W solarnych kolektorach termicznych zazwyczaj stosuje się materiały metaliczne o dobrym przewodnictwie cieplnym. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali polimery przewodzące ciepło, które pozwolą uzyskać znaczne oszczędności pod względem masy, kosztu i zużycia energii.
Plastiki przewodzące ciepło jako alternatywa dla metali
Pobieranie i skuteczne wykorzystywanie energii cieplnej Słońca pozwala zmniejszać uzależnienie od paliw kopalnych. Z zastosowań tej technologii można wymienić podgrzewanie płynu napędzającego następnie turbinę prądotwórczą lub ogrzewanie wody do mycia i centralnego ogrzewania w domach i blokach mieszkalnych. Zastąpienie obecnie używanych metalowych kolektorów termicznych plastikowymi mogłoby przynieść istotne korzyści.

Naukowcy współpracujący w ramach finansowanego ze środków UE projektu THERMALCOND opracowali nową rodzinę tanich tworzyw poliolefinowych nadających się do wytłaczania, z których można wytwarzać rury i arkusze do produkcji płaskich solarnych kolektorów termicznych. Aby tworzywa były przydatne do planowanego zastosowania, konieczne było przezwyciężenie dotychczasowych barier dotyczących przewodnictwa cieplnego i oporu absorpcji. Badaczom udało się zwiększyć przewodnictwo poprzez zastosowanie mieszanki przewodzących nanowypełniaczy. Skuteczność przemiany zwiększono, stosując nowatorską powłokę z samoorganizującej się monowarstwy tlenku metalu. Z opracowanych materiałów wykonano nowego typu arkusze, rury i złączki.

Opracowane przez projekt THERMALCOND nanokompozyty przewodzące ciepło z powłoką antykorozyjną z samoorganizującej się monowarstwy powinny mieć doniosły wpływ na przemysł tworzyw sztucznych, stanowiąc w wielu zastosowaniach lekką i opłacalną alternatywę dla metalu. Korzyści będą najbardziej oczywiste na rynku solarnych kolektorów termicznych, których doskonalenie było bezpośrednim celem projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę