Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MAGNA — Wynik w skrócie

Project ID: 232131
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Wprowadzanie nowych globalnych technologii pozycjonowania

Naukowcy stworzyli środowisko symulacyjne, aby pobudzić do rozszerzenia zasięgu zastosowań nawigacji satelitarnej. Nowe oprogramowanie odegra zasadniczą rolę w rozwoju nowych produktów i rynków.
Wprowadzanie nowych globalnych technologii pozycjonowania
W zeszłej dekadzie nawigacja satelitarna i technologie oparte na GNSS (globalnym systemie nawigacji satelitarnej) znalazły powszechne zastosowanie w produktach konsumenckich. Obecnie istnieje ogromne zapotrzebowanie na bardziej wyrafinowane formy zastosowania technologii pozycjonowania zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym.

Następna generacja zastosowań wymaga wyższego poziomu niezawodności i spójności, niż ten, jaki obecnie zapewnia GPS (globalny system pozycjonowania), na którym opiera się większość współczesnych odbiorników GNSS. Sygnał ten ma ograniczoną dokładność i może być zawodny w środowiskach miejskich, w trudnych warunkach pogodowych lub przy obecności innych sygnałów bezprzewodowych.

Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo znacznie usprawni usługi GNSS, osiągnie on jednak pełną funkcjonalność dopiero w okolicach roku 2020. W międzyczasie Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) opracowała europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS). Jest to system wspomagania, który wprowadza konieczne usprawnienia względem sygnału GPS. Jak dotąd jego poszerzone możliwości znalazły komercyjne zastosowanie jedynie w dziedzinach związanych z lotnictwem cywilnym.

Dzięki projektowi 'Methodologies and tools advancing the design and validation of EGNOS/Galileo aware applications' (MAGNA) opracowano biblioteki oprogramowania I narzędzia ułatwiające małym I średnim przedsiębiorstwom (MŚP) projektowanie I walidację zastosowań pozycjonowania opartego na systemach EGNOS/Galileo.

Członkowie zespołu przeanalizowali wymagania szeregu zastosowań I zaadaptowali algorytmy używane obecnie przez sektor lotniczy. Należało wziąć po uwagę trzy kluczowe czynniki: odbiornik, miejscowe sieci telekomunikacyjne I otaczające je środowisko fizyczne oraz sam system EGNOS.

Szacuje się, że do roku 2020 globalny rynek technologii pozycjonowania będzie wart 160 mld euro. Technologie te znajdą zastosowanie w szeregu dziedzin: od sektora morskiego I zarządzania flotą przez opiekę nad osobami starszymi po monitorowanie jakości powietrza czy ruchu. Narzędzia MAGNA pobudzą rozwój innowacji I pomogą usunąć bariery utrudniające urynkowienie, co umożliwi mniejszym przedsiębiorstwom konkurowanie na tym rosnącym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę