Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SYNBIOSIS — Wynik w skrócie

Project ID: 230052
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS

Optymalizacja badań biotechnologicznych i infrastruktury w Europie Środkowej

W ramach finansowanego przez UE projektu naukowcy mają na celu zoptymalizowanie współpracy badawczej i infrastruktury w Europie Środkowej dla obszarów biotechnologii, nauk przyrodniczych i technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Ponadto, zostaną podjęte działania na rzecz integracji badań z potrzebami sektora biznesu, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego wspomaganego działaniami badawczymi.
Optymalizacja badań biotechnologicznych i infrastruktury w Europie Środkowej
Projekt 'Maximising synergies for central European biotech research infrastructures' (SYNBIOSIS) oparty jest na współpracy między klastrami badawczymi na Morawach Południowych (Republika Czeska) I w regionie Friuli-Wenecji Julijskiej (Włochy). Ich znawstwo I zainteresowania dotyczą obszarów krzyżujących się z bioinformatyką, nanobionauką, biologią obliczeniową I biomedycyną.

Dzięki tej inicjatywie zespół dopilnuje, by potrzeby infrastrukturalne południowomorawskiego klastra badawczego zostały spełnione przy wsparciu funduszy strukturalnych UE. Włoski klaster badawczy już teraz dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą, w tym laserem na swobodnych elektronach. Inne obszary, jakimi zajmą się naukowcy, obejmują poprawę współpracy między bioklastrami wyposażonymi w infrastrukturę uzupełniającą a przemysłem.

Przeprowadzono analizę SWOT (analiza mocnych I słabych stron oraz szans I zagrożeń) oraz analizę porównawczą na poziomie UE, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawek, które skorzystają na finansowaniu. Przeprowadzono działania w zakresie porad mentorskich w ramach kilku posiedzeń, obustronnych delegacji ważnych osobistości, jak I transferu kontaktów I informacji. To umożliwiło budowanie regionalnych platform wykonawczych, w których uczestniczą także małe I średnie przedsiębiorstwa.

Odbyły się również wyjazdy naukowe do innych zaawansowanych klastrów badań biotechnologicznych w Niemczech, Francji, we Włoszech I w Austrii, których celem było promowanie partnerstw strategicznych I współpracy międzynarodowej. W rezultacie stworzono internetowy katalog zawierający dokumenty dotyczące polityk, programów I infrastruktur badawczych.

Czesko-włoski kurs letni I targi pośrednictwa, a także warsztaty, jakie odbyły się w ramach projektu, przyczyniły się do promowania udziału przedstawicieli środowiska akademickiego I przemysłu oraz transferu dobrych praktyk. Wynikiem tych działań były broszury zawierające profile I możliwości współpracy, podręcznik dobrych praktyk oraz księgę abstraktów. Integrację badawczą osiągnięto poprzez stworzenie dziewięciu scenariuszy wspólnych działań oraz ośmiu wspólnych planów działania w zakresie transferu technologii w podobnych dziedzinach.

Wyniki projektu rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej projektu, konferencji I współpracy w ramach bioklastra na terenie Europy, która obejmowała wkład ze strony branży przemysłowej, środowiska akademickiego I odpowiednich władz.

Podsumowując, działania w ramach projektu SYNBIOSIS pozwolą zoptymalizować inwestycje funduszy strukturalnych UE oraz wykorzystać zasoby (personel I infrastruktura). Działania te powinny umocnić współpracę badawczą na terenie Europy, a zwłaszcza w Europie Środkowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę