Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRUST — Wynik w skrócie

Project ID: 278148
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH

Leczenie hormonalne osób starszych cierpiących na niedoczynność tarczycy

Subkliniczna niedoczynność tarczycy, czyli łagodna niedoczynność gruczołu tarczycy, występuje często zarówno u starszych kobiet, jak i mężczyzn. W ramach europejskiej próby klinicznej badane są korzyści zdrowotne dotyczące hormonalnego leczenia ludzi starszych cierpiących na to schorzenie.
Leczenie hormonalne osób starszych cierpiących na niedoczynność tarczycy
Hormon tarczycy jest ważnym regulatorem działania różnych funkcji organizmu, takich jak krwioobieg oraz praca serca, mięśni i mózgu. Niedobór tego hormonu może odgrywać pewna rolę w nasilaniu się problemów zdrowotnych związanych z wiekiem. Choć w teorii podawanie teroksyny może być pomocne w leczeniu osób starszych z subkliniczną niedoczynnością tarczycy (SCH), to brak na to jednoznacznych dowodów. Pilnie potrzebne są szeroko zakrojone badania kliniczne, które pozwolą ocenić wpływ terapii tyroksynowej na poprawę zdrowia wielu organów/systemów.

Finansowany ze środków UE projekt TRUST ma na celu przede wszystkim przeprowadzenie randomizowanego badania kontrolowanego z użyciem placebo, aby ocenić skuteczność leczenia tyroksyną 3000 osób starszych z SCH. Partnerzy projektu chcą poznać wpływ leczenia tyroksyną w różnych obszarach działania organizmu, takich jak krwioobieg, symptomy i jakość życia, działanie mięśni i szybkość myślenia (protokół badania można znaleźć w serwisie pod numerem NCT01660126 .

Po uzyskaniu akceptacji od odpowiednich organów etycznych I regulacyjnych, konsorcjum rozpoczęło realizację programu mającego na celu informowanie lekarzy ogólnych I klinicystów o projekcie TRUST. W efekcie, po wstępnych testach przesiewowych, dokonano zrandomizowanej rekrutacji pierwszych 62 pacjentów.

Aby ułatwić wprowadzanie I przepływ danych, partnerzy założyli portal internetowy udostępniający elektroniczne formularze rejestru badania klinicznego. Platforma ta umożliwia pracownikom centrum danych analizowanie, dokumentowanie I walidację danych, będzie także służyć do przetwarzania informacji dotyczących badań czynności tarczycy.

Badanie TRUST ma wyjaśnić niepewności I kontrowersje związane z leczeniem starszych pacjentów z SCH. Pozytywne wyniki leczenia hormonem tarczycy umożliwiłyby stosowanie tej metody w warunkach klinicznych, co pozwoliłoby znacznie poprawić jakość życia tej grupy chorych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę