Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TIRAMISU — Wynik w skrócie

Project ID: 284747
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Belgia

Nowe narzędzia do wykrywania min

Zespół naukowców z UE pracuje nad systemami wykrywania i neutralizacji niewybuchów min i innych bomb. Do obiecujących narzędzi należą systemy zawierające informacje przestrzenne i dane satelitarne, nowe rodzaje zautomatyzowanych wykrywaczy, szkolone pszczoły i kombinezony ochronne.
Nowe narzędzia do wykrywania min
Miny i inne niewybuchy (UXO) często pozostają na polu walki na długo po zakończeniu konfliktu wojennego, a zagrożenie, jakie powodują, uniemożliwia powrót do normalnego zagospodarowania gruntów. Bezpieczna neutralizacja materiałów wybuchowych odgrywa kluczową rolę, ale wymaga skrupulatnego wykrywania.

Chcąc pomóc w znalezieniu rozwiązania, zainicjowano finansowany ze środków UE projekt "Toolbox implementation for removal of anti-personnel mines, submunitions and UXO" (TIRAMISU). Wspierany przez 26 partnerów z 11 europejskich krajów oraz Japonii, projekt ten stawia sobie za cel wyposażenie społeczności działającej na rzecz usunięcia min w narzędzia związane z trzema aspektami rozminowywania. Są to: planowanie, wykrywanie i neutralizacja oraz narzędzia do szkolenia. Projekt ten podzielono na 10 modułów obejmujących te obszary. Trwające cztery lata prace mają zakończyć się pod koniec 2015 r.

Podczas pierwszego roku trwania projektu zdefiniowano, rozpoczęto opracowywanie i poddano przeglądowi zestaw narzędzi. Zestaw ten w swojej ostatniej wersji obejmuje system informacji przestrzennych, system pozyskiwania danych satelitarnych oraz narzędzie do zarządzania rozminowywaniem, które wykorzystuje pozostałe dwa systemy.

W drugim roku kontynuowane były prace nad wykrywaniem min, a pewne wykrywacze zostały zamontowane na zautomatyzowanych platformach naziemnych w celu poddania ich testom. Jedna z platform została zaprojektowana tak, aby mogła być przeznaczona zarówno do rozminowywania, jak i do zastosowań rolniczych. Poddano również ocenie i zakupiono drony, a jeden z nich jest testowany pod kątem zastosowania w rozminowywaniu. Pszczoły miodne są również poddawane ocenie pod kątem ich wykorzystania w roli wykrywaczy materiałów wybuchowych, co jest wynikiem obiecujących badań przeprowadzonych w Chorwacji.

W ramach projektu opracowywane są dwa narzędzia edukacyjne dotyczące ryzyka związanego z minami: gra wideo oraz słuchowisko radiowe. Słuchowisko zostało przetestowane z udziałem uchodźców w Algierii.

Dalsze prace obejmują opracowanie narzędzi do neutralizacji materiałów wybuchowych, włącznie ze zbiornikami i kołami odpornymi na eksplozje, rozkład wyprodukowanego przez człowieka związku chemicznego o nazwie heksogen (RDX) oraz budowę prototypów zestawów do neutralizacji. W ramach projektu prowadzone są również prace nad wyborem i testowaniem najlepszego osobistego sprzętu ochronnego, co wiąże się z wykorzystaniem wyrzutni o potrójnym działaniu w celu nadania badaniom balistycznym bardziej realistycznego charakteru.

Grupa łączy wszystkie te narzędzia w jeden system, ze specjalnym uwzględnieniem projektowania systemu komunikacji. Określono protokoły walidacji końcowej.

W końcu projekt ten zyskał rozgłos dzięki stronie internetowej i prezentacjom, które doprowadziły do przygotowania filmu dokumentalnego dla telewizji austriackiej i belgijskiej.

Projekt TIRAMISU zapewni swoim użytkownikom certyfikowane narzędzia operacyjne oraz wsparcie użytkownika. Ułatwi to bezpieczne wykrywanie i neutralizację niewybuchów, usuwając tym samym poważne zagrożenie.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Wykrywanie min, miny, niewybuch, materiały wybuchowe, pociski kasetowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę