Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FORCE — Wynik w skrócie

Project ID: 295004
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Egipt

Współpraca Egiptu i UE w dziedzinie łowisk i akwakultury

Finansowana przez UE inicjatywa pobudziła rozwój egipskiego Narodowego Instytutu Oceanografii i Rybołówstwa (NIOF). Projekt miał na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju łowisk i akwakultury w Egipcie na podstawie wymogów podejścia ekosystemowego.
Współpraca Egiptu i UE w dziedzinie łowisk i akwakultury
Założeniem projektu "Fisheries and aquaculture-Oriented Research Capacity in Egypt" (FORCE) było umocnienie umiejętności zarządzania badaczy i młodych naukowców z NIOF, a także innych egipskich instytucji, w celu zwiększenia konkurencyjności ośrodka w zrównoważony sposób. Prace przeprowadzone przez zespół FORCE przyniosą także korzyści innym krajom śródziemnomorskim. Ten cel udało się osiągnąć poprzez szkolenia i transfer innowacyjnych technologii i specjalistycznej wiedzy z UE do Egiptu. Przeprowadzono dwa kursy szkoleniowe i warsztaty praktyczne; pierwszy dotyczył narzędzi modelowania umożliwiających wybór lokalizacji i ocenę wpływu na środowisko ryb, takich jak labraks i dorada. Drugi kurs i warsztat praktyczny skupił się na podejściu ekosystemowym do wyzwań związanych z zarządzaniem łowiskami w regionie śródziemnomorskim.

Cel w postaci umocnienia konkurencyjności egipskich badaczy i umożliwienia im waloryzacji własnych wyników badawczych został zrealizowany, a w wyniku pięciu działań na rzecz budowania potencjału skorzystało ponad 280 osób. Podczas dwóch seminariów przedstawiono naukowcom wstęp do umiejętności przydatnych w pisaniu konkurencyjnych wniosków, a także zapoznano ich z tajnikami finansowania ze środków UE i nauczono swobodnie się w tym środowisku poruszać (7PR, H2020). Zorganizowano także seminarium zatytułowane "Jak umiędzynarodowić swoje badania", którego głównym celem było wsparcie instytucji badawczych w tworzeniu strategii średnioterminowej na rzecz internacjonalizacji badań. Drugie seminarium miało za zadanie wprowadzić egipskich naukowców w procedury ubiegania się o finansowanie ze środków KE oraz poprawę ich możliwości budowania sieci. Dwa kursy szkoleniowe i warsztaty w dziedzinie akwaponiki zorganizowano wyłącznie dla dziewcząt (uczennic szkół wyższych) i wybranych żon rybaków, aby zapewnić wsparcie techniczne i zwiększyć udział kobiet w rynku pracy oraz skłonić do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Stworzono także 5-letni plan strategiczny w zakresie waloryzacji badań dla NIOF, który ma wspierać misję instytutu po zakończeniu realizacji projektu FORCE. We wszystkie działania projektowe zaangażowano zainteresowane strony i decydentów, których rolą było dostarczenie przydatnej opinii zwrotnej pochodzącej ze społeczności zewnętrznej, w tym od osób nie będących w pierwszym kręgu poinformowanych.

Wiedza uzyskana w ramach projektu FORCE została wykorzystana w badaniach pilotażowych i zawarta w podręczniku dla badaczy, zainteresowanych stron i decydentów. Powstały także warunki referencyjne oceny wpływu na środowisko, aby pomóc potencjalnym inwestorom w wyborze odpowiednich lokalizacji i zapewnić wytyczne dotyczące hodowli ryb oraz zastosowania innowacyjnych systemów. Do publikacji oddano także dwa artykuły naukowe.

Projekt FORCE odegrał ważną rolę w budowaniu potencjału instytucjonalnego wśród wszystkich partnerów i zainteresowanych stron. Będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Egiptu, a także innych krajów północnoafrykańskich. Ta inicjatywa wspiera także zrównoważone zarządzanie łowiskami, postępowanie zgodne z zasadami określonymi w strategii Horyzont 2020 i innych unijnych strategiach morskich.

Jednym z najważniejszych wniosków wyciągniętych z realizacji działań szkoleniowych FORCE jest to, że sukces w tworzeniu innowacji jest podstawowym czynnikiem powodzenia zarówno naukowców, jak i całych społeczności. Jedynym warunkiem wstępnym jest transfer praktycznej wiedzy badawczo-rozwojowej na wysokim poziomie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Akwakultura, łowiska, potencjał badawczy, zrównoważony rozwój, akwaponika, trałowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę