Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SECUREMETRO — Wynik w skrócie

Project ID: 234148
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Zmniejszanie wpływu zamachów terrorystycznych w metrze

Systemy kolei podziemnych stanowią ważny element miejskiego życia, a ze względu na duży potencjał zakłócenia komunikacji są częstym celem terrorystów. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali wagon odporny na pożary i wybuchy, aby minimalizować straty i ułatwiać akcje ratownicze.
Zmniejszanie wpływu zamachów terrorystycznych w metrze
Skuteczniejsza ochrona powszechnych w europejskich miastach systemów metra ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów, personelu i infrastruktury. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Inherently secure blast resistant and fire safe metro vehicles" (SECUREMETRO) naukowcy opracowali materiały i nowatorskie konstrukcje wagonów metra odpornych na konwencjonalne ładunki wybuchowe i zapalające. Skoncentrowano się na ograniczeniu zasięgu eksplozji i zmniejszeniu ilości odłamków strukturalnych, które w takich incydentach stanowią główną przyczynę obrażeń ciała i ofiar śmiertelnych.

Projekt SECUREMETRO opracował liczne ulepszenia w zakresie odporności wagonów metra na wybuchy i pożary. Zastosowanie na oknach klejonej folii ochronnej sprawia, że nie tłuką się, lecz czysto odpadają od wagonu. Linki mocujące zapobiegają spadnięciu paneli sufitowych, co pozwala uniknąć zarówno obrażeń ciała, jak i blokowania dróg ewakuacyjnych. Odporne na wybuchy i ogień oświetlenie LED ułatwia służbom ratowniczym wchodzenie do wagonów w celu udzielania pomocy i oceny zniszczeń, a pasażerom bezpieczne opuszczanie wagonów dzięki lepszej widoczności.

Przeprowadzono dwa doświadczalne testy wybuchowe na pełnowymiarowych wagonach: wycofanym z eksploatacji wagonie madryckiego metra i wagonie prototypowym opracowanym przez projekt SECUREMETRO. Dotychczas przeanalizowano wszystkie dane z wagonu madryckiego i sporządzono odpowiednie raporty. Dane z wagonu prototypowego są obecnie analizowane, a wyniki analiz posłużą do sformułowania rekomendacji dla producentów w zakresie optymalizowania konstrukcji pod kątem odporności wybuchowej.

W ramach projektu skorzystano też z okazji do dopracowania instalacji testowej w zakresie wyboru i rozmieszczenia czujników ciśnienia w celu dokładniejszego mierzenia i interpretowania wpływu zmian konstrukcyjnych oraz innych typów wybuchów. Naukowcy wskazali ponadto możliwości ulepszenia istniejących standardów, ponieważ dotychczas nie istniały żadne normy określające zachowanie wagonów metra w obliczu detonacji ładunku wybuchowego.

Po opublikowaniu informacji prasowej przez Newcastle University prace projektu nagłośniono w mediach, w tym na kanałach CNN, Sky News, BBC i Discovery. Zastosowanie rekomendacji projektu pomoże chronić ludzi i infrastrukturę w przypadku ataków terrorystycznych z użyciem ładunków wybuchowych, dodatkowo zmniejszając wpływ takich ataków, a tym samym atrakcyjność metra jako celu.

Powiązane informacje

Tematy

Security - Transport

Słowa kluczowe

Wagon metra, test odporności wybuchowej, linki mocujące, folia ochronna, oświetlenie ognioodporne, czujnik ciśnienia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę