Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARING — Wynik w skrócie

Project ID: 282526
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Niderlandy

Ryzyko choroby nowotworowej w cukrzycy

Stosowanie insuliny przez cukrzyków może wiązać się z ryzykiem choroby nowotworowej. W ramach projektu europejskiego trwają badania nad ryzykiem związanymi z terapią insulinową.
Ryzyko choroby nowotworowej w cukrzycy
Cukrzyca jest spowodowania niemożnością wytwarzania dostatecznej ilości insuliny, hormonu niezbędnego do zachowania równowagi poziomu cukru we krwi, lub nieadekwatną odpowiedzią organizmu na wytwarzaną insulinę. Leczenie tej choroby metabolicznej często obejmuje podawanie insuliny lub jej analogów przez całe życie pacjenta. Wiele badań podkreśla jednak ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych u cukrzyków leczonych insuliną.

Metaanaliza randomizowanych badań klinicznych porównujących różne analogi insuliny okazała się niewystarczająca do oceny ilościowej ryzyka. W związku z tym Europejska Agencja Leków (EMA) zawnioskowała o pilne zbadanie ryzyka nowotworów złośliwych u pacjentów przyjmujących insulinę.

Finansowana przez UE inicjatywa CARING (Cancer risk and insulin analogues) jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. W pierwszej kolejności przeanalizowano dane kliniczne i literaturowe dotyczące ryzyka nowotworów złośliwych w cukrzycy. Następnie przeprowadzono badanie obserwacyjne, które objęło kilka krajów, aby ocenić ryzyko nowotworów złośliwych związane z przyjmowaniem insuliny (jej analogów). Ponadto uczestnicy badania będą starali się poznać mechanizmy biologiczne powstawania działań niepożądanych terapii insulinowej. Naukowcy inwestują też w poszukiwania potencjalnych czynników pobocznych, mających wpływ na zależność między insuliną a ryzykiem choroby nowotworowej.

Do tej pory konsorcjum sfinalizowało protokoły badania (wspólny protokół badania) i analizy (wspólny model danych). Dane uzyskano z pięciu różnych krajów europejskich (Danii, Finlandii, Holandii, Norwegii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii). Te zestawy danych pomogą stworzyć obraz codziennego i skumulowanego wpływu stosowania insuliny. Próbki raka piersi są również poddawane analizie molekularnej, aby pozyskać informacje na temat profilu genów i ich ekspresji.

W projekcie CARING opublikowano już szereg usystematyzowanych analiz ryzyka różnych nowotworów złośliwych u cukrzyków i u osób stosujących insulinę lub jej analogi. Wyniki projektu dostarczą nowych danych na temat bezpieczeństwa leków na cukrzycę i pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących regulacji stosowania insuliny.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy, cukrzyca, insulina, ryzyko choroby nowotworowej, protokoły, profile genetyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę