Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ARENA — Wynik w skrócie

Project ID: 261658
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Szwecja

System monitoringu automatycznie wykrywający zagrożenia na lądzie i morzu

W ramach unijnej inicjatywy opracowano koncepcję zautomatyzowanego systemu monitoringu, który śledzi kluczowe obiekty infrastruktury oraz pojazdy transportowe. W chwili wykrycia zagrożenia ze strony terrorystów lub piratów system alarmuje odpowiednie osoby lub służby.
System monitoringu automatycznie wykrywający zagrożenia na lądzie i morzu
Grupy przestępcze, w tym terroryści, mogą obrać sobie za cel kluczowe obiekty infrastruktury, np. ważne elementy majątku ruchomego. Zarówno porwania, jak i kradzieże mogą powodować poważne zakłócenia. Automatyczne systemy monitoringu mogłyby jednak szybko zaalarmować odpowiednie służby.

Finansowana ze środków UE inicjatywa ARENA (Architecture for the recognition of threats to mobile assets using networks of multiple affordable sensors) miała na celu zaprojektowanie elastycznego systemu monitoringu, który będzie wykrywał i rozpoznawał zagrożenia dla ciężarówek, pociągów, statków i platform wiertniczych.

Koncepcja systemu ARENA zakłada wykorzystanie zbioru czujników i pokładowej platformy obliczeniowej odpowiedzialnej za przetwarzanie danych i automatyczne wykrywanie zagrożeń. Opracowano ogólną architekturę systemu oraz udoskonalono algorytmy umożliwiające wykrywanie ruchomych obiektów lub zagrożeń, śledzenie ich ruchu i zachowania oraz rozróżnianie między sytuacjami normalnymi i podejrzanymi.

Przed procesem modelowania dokonano przeglądu piśmiennictwa, aby wybrać odpowiednie modele systemów projektu ARENA. Do innych zadań zaliczyć można określenie siedmiu przypadków zastosowań oraz scenariuszy dotyczących ciężarówek i statków. Sytuacje te zostały poddane próbnemu modelowaniu na wstępnej architekturze systemu. Dokładniej mówiąc, dotyczyły one ochrony stojącej na parkingu ciężarówki przed kradzieżą ładunku lub paliwa i atakiem na kierowcę oraz ochrony statku przed atakiem piratów.

Działanie automatycznego systemu detekcji przetestowano z powodzeniem w trzech scenariuszach wykorzystujących ciężarówkę wyposażoną w czujniki wideo. Poziom zagrożenia wzrastał wraz z każdym scenariuszem. System potrafi wykrywać ludzi przemieszczających się w pobliżu ciężarówki oraz prawidłowo monitorować i analizować ich zachowania.

Dzięki projektowi ARENA powstała koncepcja niedrogiego i elastycznego systemu monitoringu, oparta na dostępnych technologiach i ogólnej architekturze, która jest skalowalna i łatwa we wdrażaniu. Pozwoli ona w porę ostrzegać kierowców lub załogę przed zagrożeniami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Monitoring, zagrożenia dla bezpieczeństwa, pojazdy transportowe, majątek ruchomy, wykrywanie zagrożeń
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę