Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMMUNOCAN — Wynik w skrócie

Project ID: 294929
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Francja

Współpraca UE-Chiny w zwalczaniu nowotworów złośliwych

Nowotwory złośliwe są poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi na całym świecie, zwłaszcza w krajach o licznej populacji, jak Chiny. Opracowanie schematu działania na rzecz współpracy międzynarodowej jest we wspólnym interesie Chin i Europy.
Współpraca UE-Chiny w zwalczaniu nowotworów złośliwych
W 2010 roku ustanowiono wspólne laboratorium Centrum Onkologii Uniwersytetu Fudan w Szanghaju i Instytutu Mérieux (FDUSCC-IM), aby prowadzić projekty badawcze z dziedziny onkologii w Chinach. Zadaniem czteroletniego projektu IMMUNOCAN (Toward enhancing activities of European institutions in the FDUSCC-IM cancer research joint institute in China), finansowanego przez UE i zainicjowanego w 2012 roku, jest wspieranie współpracy między Chinami i krajami europejskimi. Koncentrowano się na identyfikacji fenotypów odpornościowych, które mogą stanowić spersonalizowane biomarkery nowotworowe do dokładniejszego określania rokowań i skuteczniejszego leczenia.

W trakcie projektu ułatwiano wymianę wiedzy poprzez rekrutowanie młodych badaczy, organizowanie dwóch szkół letnich i seminariów, wspólne warsztaty laboratoryjne Chin i UE oraz międzynarodową konferencję w Chinach. Do współpracy dołączyły trzy kolejne zespoły z Europy. W ramach programu dokonano już szeregu transferów technologii, w tym do fenotypowania komórek immunologicznych i detekcji cytokin, a na potrzeby systemów kontroli jakości opracowano ponad 50 protokołów.

W projekcie IMMUNOCAN pobrano próbki od pacjentów z czterech kohort i prowadzone są obecnie analizy danych dotyczących przeżycia. Badacze analizowali czynniki w krwiobiegu, takie jak cytokiny i chemokiny, u zdrowych osób i pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową w Chinach. Wyniki dostarczyły nowej wiedzy o stanie układu odpornościowego pacjentów, która może przełożyć się na biomarkery do prognozowania progresji nowotworowej, odpowiedzi na leczenie i przeżycia. Opracowano ponadto oznaczenie do wykrywania biomarkerów glikoproteinowych, służące do analizy próbek klinicznych (osocza i surowicy krwi). Może ono pomóc w przewidywaniu przeżycia u pacjentów z rakiem sutka lub rakiem jelita grubego.

Zespół IMMUNOCAN zwiększył widoczność programu poprzez stronę internetową, szereg publikacji oraz udział w międzynarodowych prezentacjach prac projektu w Chinach i Europie. Działania w ramach projektu przełożyły się na włączenie się kolejnego partnera europejskiego do współpracy w ramach inicjatywy FDUSCC-IM podczas kolejnych projektów.

Odkrycie i walidacja biomarkerów onkologicznych otwiera nowe możliwości strategii leczenia nowotworów złośliwych w Chinach. Ma to ogromne znaczenie dla sektora opieki zdrowotnej i dla możliwości klinicznych leczenia nowotworów złośliwych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Chiny, nowotwór złośliwy, IMMUNOCAN, fenotypy odporności, biomarkery, cytokiny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę