Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MIT — Wynik w skrócie

Project ID: 286825
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Wydajniejsze kolejowe przewozy towarowe

Stosowany obecnie w Europie system załadunku i rozładunku towarów na kolei jest wyjątkowo mało wydajny. Wprowadzenie nowego systemu zmieniającego ten stan rzeczy pozwoli zwiększyć udział kolei w transporcie towarowym, a tym samym zmniejszyć natężenie ruchu na drogach.
Wydajniejsze kolejowe przewozy towarowe
Na kolej przypada około 10% europejskich przewozów towarowych. Pozostałą część towarów jest transportowana drogami, co zwiększa ruch kołowy i stwarza liczne problemy ekologiczne.

Choć zaangażowane strony są zgodne, że konieczne jest zwiększenie udziału kolei, nie istnieje prosty sposób osiągnięcia tego celu. Poważną wadą europejskich przewozów kolejowych jest mało wydajny system ładunkowy, uniemożliwiający rozładunek kontenerów w pośrednich punktach trasy. Załadunek i rozładunek kontenerów odbywa się na placach przeładunkowych poza głównymi liniami i wymaga używania dźwigów pionowych. Przewody trakcji elektrycznej uniemożliwiają używanie takich dźwigów poza specjalnie przygotowanymi placami, toteż niezbędny jest system przeładunku poziomego z użyciem dźwignic mieszczących się pod przewodami. Na szczęście w ramach jednego z wcześniejszych projektów finansowanych przez UE, VIT ("Vision for innovative transport"), opracowano prototyp takiego systemu.

Doprowadzenie systemu od etapu prototypu do gotowości rynkowej przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu 'Metrocargo intermodal transport' (MIT). Konsorcjum złożone z pięciu członków pracowało nad realizacją tego celu przez dwa lata, do lipca 2013 r.

Projekt dostarczył szczegółowych informacji na temat ulepszeń wprowadzonych w 21 systemach kolejowych I scenariuszach kolejowego transportu towarowego. Pozwoliły one opracować ostateczne konstrukcje maszyn I oprogramowania sterującego. Ulepszony system umożliwia transportowanie towarów ze swobodą typową dla transportu pasażerskiego: pociąg może się zatrzymać na dowolnej stacji w celu bezpośredniego rozładowania lub załadowania kontenerów. Ostatnim etapem na trasie kontenerów będzie krótki dowóz drogowy.

Przeprowadzono szczegółowe badania marketingowe dla Niemiec, Hiszpanii, Francji I Wielkiej Brytanii. Nowy system jest już gotowy do wprowadzenia na rynek I dobrze znany decydentom europejskim dzięki intensywnym pracom upowszechniającym projekt na targach branżowych.

Testy systemu dowiodły sprawności załadunku pociągów w portach. Zarząd portu w mieście Savona w północno-zachodnich Włoszech podjął decyzję o zainstalowaniu systemu MIT w terminalu kolejowym budowanej obecnie platformy multimodalnej. Terminal kolejowy będzie obsługiwać 40% kontenerów przechodzących przez port.

Projekt MIT zaowocował upowszechnieniem komercyjnym wydajnego systemu kolejowego transportu towarowego. Pozwoli to rozwiązać liczne problemy Europy, stwarzając jednocześnie okazje dla małych I średnich przedsiębiorstw europejskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę