Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

LLLIGHT'IN'EUROPE — Wynik w skrócie

Project ID: 290683
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niemcy

Nowatorskie narzędzia do wspomagania dobrych praktyk i strategii w zakresie nauczania ustawicznego

Jak powinny wyglądać inwestycje europejskie w innowację poprzez kształcenie dorosłych? W ramach jednej z inicjatyw unijnych podjęto próbę wyjaśnienia tego zagadnienia.
Nowatorskie narzędzia do wspomagania dobrych praktyk i strategii w zakresie nauczania ustawicznego
Jeśli sukces organizacji zależy od umiejętności jej personelu, inwestowanie w ludzi wydaje się rozsądną strategią. Obecnie brak jednak jasnych wytycznych dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego w Europie poprzez ustawiczne kształcenie.

Aby temu problemowi zaradzić, powołano do życia finansowany ze środków UE LLLIGHT'IN'EUROPE (Lifelong learning, innovation, growth and human capital tracks in Europe) w celu sformułowania europejskiej strategii inwestycyjnej w zakresie kształcenia dorosłych w najbliższych dekadach.

Partnerzy projektu opracowali bogaty zestaw publikacji udostępnionych bezpłatnie w witrynie projektu. Przygotowano sześć raportów tematycznych dotyczących między innymi poprawy wyników i produktywności poprzez nowe umiejętności oraz roli umiejętności zawodowych i uniwersalnych, jak również 21 streszczeń programowych ilustrowanych filmami online. Główne wnioski projektu zestawiono w raporcie podsumowującym.

Zaprojektowano i uruchomiono otwarty kurs internetowy z opieką mentorską poświęcony innowacji i umiejętnościom rozwiązywania złożonych problemów. Uczestnicy kursu przeprowadzonego w ciągu 10 tygodni 2014 r. nauczyli się rozwijać i realizować nowe pomysły.

Badacze stworzyli w Pekinie i Luksemburgu laboratoria testowania umiejętności rozwiązywania złożonych problemów (CPS). Umiejętności te stanowią ważną miarę kapitału ludzkiego, a nowe laboratoria umożliwią tym regionom ich mierzenie dla celów badawczych i komercyjnych.

Wyniki wykorzystano do sformułowania rekomendacji politycznych dla rządów i organizacji europejskich w zakresie rozwijania potencjału pracowników poprzez ustawiczne kształcenie dorosłych.

Prace projektu LLLIGHT'IN'EUROPE pozwolą osobom, firmom i całym gospodarkom trafniej inwestować zasoby kształcenia ustawicznego, a dzięki temu maksymalizować indywidualny i zbiorowy dobrobyt gospodarczy i społeczny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauczanie ustawiczne, innowacja, kształcenie dorosłych, LLLIGHT'IN'EUROPE, kapitał ludzki, rozwiązywanie złożonych problemów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę