Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INDIA SI HOUSE — Wynik w skrócie

Project ID: 295060
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Francja

Podnoszenie profilu działań naukowych na linii UE-Indie

Wzmacnianie współpracy wielostronnej oraz zwiększanie widoczności nauki europejskiej w Indiach i vice versa może zwiększyć konkurencyjność obu tych regionów na rynku międzynarodowym. Celem inicjatywy UE jest wykorzystanie potencjału związanego ze współpracą pomiędzy UE a Indiami na niwie nauki, technologii oraz innowacyjności (science, technology and innovation — ST&I) poprzez przygotowanie odpowiednich struktur.
Podnoszenie profilu działań naukowych na linii UE-Indie
W ujęciu ogólnym projekt "India-EU joint house for science & innovation" (INDIA SI HOUSE) miał na celu przedstawienie Komisji Europejskiej zaleceń dotyczących powołania wspólnej inicjatywy UE i Indii, mającej na celu prowadzenie działań z zakresu ST&I w tych dwóch regionach. Podstawą tych zaleceń miała być analiza istniejącej gotowości politycznej i naukowej, możliwości prawnych oraz barier utrudniających wielostronną współpracę pomiędzy Europą a Indiami.

Prace w ramach projektu INDIA SI HOUSE określono mianem analiz wykonalności i podzielono je na sześć obszarów, takich jak zarządzanie, koordynacja i rozpowszechnianie. Zespół projektu INDIA SI HOUSE zbadał wolę polityczną rozwijania długoterminowej współpracy między UE i Indiami w zakresie nauki, technologii i innowacyjności, narzędzia polityczne i narzędzia niezbędne do utworzenia wspólnej izby dla takiej współpracy oraz wolę środowisk naukowych i priorytety ewentualnej współpracy.

Utworzono bazę danych trwających programów współpracy wielostronnej i dwustronnej, które dostarczają finansowanie dla współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacyjności. Inne prace dotyczyły stworzenia mapy woli współpracy po stronie europejskiej i indyjskiej w celu zidentyfikowania obszarów wspólnych zainteresowań poszczególnych państw członkowskich oraz Indii.

Badano uwarunkowania oraz narzędzia prawne w celu ustalenia spójnej strategii UE w dziedzinie nauki, technologii i innowacyjności oraz stworzenia podstaw ram prawnych z korzyścią dla każdej ze stron.

Bezcennych informacji dotyczących tworzenia wspomnianej Izby niezbędnej do usprawnienia indyjsko-europejskiej współpracy na rzecz nauki, technologii i innowacyjności dostarczyły ankiety internetowe, rozmowy, warsztaty oraz obrady przy okrągłym stole z udziałem podmiotów zainteresowanych z Europy oraz Indii.

Wyniki tych działań zaowocowały opracowaniem koncepcyjnym dotyczącym sposobów powołania Izby UE-Indie z wyraźnym uwzględnieniem przykładów najlepszych praktyk z zakresu istniejących i skutecznie działających programów współpracy dwustronnej oraz wielostronnej po przeprowadzeniu analiz porównawczych tych modeli.

Zalecenia dotyczące powołania w przyszłości Izby UE-Indie umożliwiły wybranie jednego scenariusza preferencyjnego, którym jest fizyczna Izba UE-Indie na terenie Indii z niewielkim sekretariatem oraz przedstawicielstwem w Europie, których zadaniem byłoby wspieranie programów elastycznej współpracy wielostronnej poprzez platformy wirtualne.

Projekt INDIA SI HOUSE położył podwaliny pod powołanie w przyszłości Izby UE-Indie do obsługi wielostronnej współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacyjności. Obie strony wyrażają gotowość do dalszych działań, zatem przełożenie koncepcji Izby na rzeczywiste działania w zrównoważonej przyszłości leży teraz w rękach indyjskiej i europejskiej opinii publicznej oraz prywatnych stron zainteresowanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nauka, współpraca wielostronna, technologia i innowacyjność, ST&I, nauka i innowacyjność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę