Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MAITRE — Wynik w skrócie

Project ID: 265873
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE

Naukowcy przyjaźni mediom

Naukowcy pracują nad ważnymi kwestiami, które powinny być opisywane w mediach. Unijny projekt szkoli naukowców w zakresie lepszej komunikacji z mediami.
Naukowcy przyjaźni mediom
Kwestie dotyczące nauk o odżywaniu i żywności są coraz częściej poruszane w debatach publicznych. Naukowcy prowadzące dane badania są rzecz jasna najbardziej kompetentni, by je objaśniać, podczas gdy media mają do odegrania ważną rolę w rozpowszechnianiu tych informacji.

Często jednak skomplikowanie tematyki i krótki format wiadomości powodują nadmierne uproszczenia i błędne przedstawienie odkryć naukowych. Dlatego też zdarza się, że naukowcy uważają współpracę z mediami za niesatysfakcjonującą.

Z pomocą przy rozwiązaniu tego konfliktu przychodzi projekt MAITRE ("Media actions for international training of researchers"). Był on realizowany przez 4 partnerów w okresie od kwietnia 2011 do marca 2013 r. W założeniu projekt był zasadniczo programem szkoleń dla naukowców, z zakresu umiejętności medialnych. Dzięki niemu uczeni mieli możliwość zdobycia umiejętności z zakresu interakcji z mediami w celu komunikowania wyników badań nad żywnością, a całość szkoleń podzielono na cztery etapy.

Pierwszy z nich dotyczył tworzenia planów rozpowszechniania informacji. W pierwszych miesiącach realizacji projektu opracowano materiały w celu promowania inicjatywy i przyciągnięcia do niej uczestników. Najważniejszym z nich była strona internetowa projektu. Pełni ona rolę narzędzia informacyjnego, jako medium między dziennikarzami i uczonymi, a także jako wykaz materiałów szkoleniowych i pozycji literatury fachowej.

Zidentyfikowano najlepsze praktyki medialne jako wskaźniki dla szkoleń. Przygotowano ramy metodologiczne do wybierania ćwiczeń, jak również do wybierania naukowców. Zidentyfikowano także szereg priorytetowych zagadnień z zakresu nauk o żywności, które włączono do programów szkoleniowych i seminariów. Jeśli chodzi o program szkoleń, najpierw przeprowadzono prace przygotowawcze, a potem zajęto się ich wdrażaniem. W ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu zorganizowano 14 seminariów.

Postępy realizacji były oceniane pod względem wpływu na beneficjentów oraz stopnia osiągnięcia celów inicjatywy. Opracowano dwa rożne formularze służące do badania opinii naukowców zaraz po seminariach oraz po sześciu lub ośmiu miesiącach. Opinie te wykorzystano do udoskonalenia szkoleń.

Owocem projektu będzie grupa badaczy zajmujących się naukami o żywności, przeszkolonych z zakresu umiejętności medialnych. Będą oni dysponowali lepszymi możliwościami współpracy z mediami i przekazywania wyników swoich prac jak najszerszemu gronu odbiorców. Sprzyjać to będzie zwiększeniu zaangażowania społecznego w badania naukowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę