Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CAP-SCHED — Wynik w skrócie

Project ID: 222487
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Lepsze planowanie łańcuchów dostaw

Zaawansowane systemy produkcji mogą radykalnie odmienić przemysłowe łańcuchy dostaw, zwiększając wydajność i minimalizując straty.
Lepsze planowanie łańcuchów dostaw
Przemysł chemiczny na terenie UE obejmuje 23 000 firm, z czego 95% to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a zakres jego działalności sięga od rafinowania ropy naftowej po przekształcanie plastików. Zapewnienie sprawnego działania całego sektora wymaga jednak stworzenia wydajnych łańcuchów dostaw dla produkcji, bezproblemowego transportu i ulepszonego planowania operacyjnego, które pozwoliłoby wytwarzać produkty w sposób opłacalny (zoptymalizowane planowanie przepływu). Wyzwanie to podjął finansowany ze środków UE projekt CAP-SCHED.

Ponieważ nieefektywne planowanie przepływów może oznaczać wielomilionowe straty, prace ukierunkowano na drastyczne ograniczenie liczby ręcznych symulacji metodą prób i błędów, które były dotąd niezbędne do zoptymalizowania łańcucha dostaw. Poprzez połączenie technik sztucznej inteligencji z obliczeniowymi metodami rozwiązywania problemów dąży się do szybkiego wspomagania operatorów w trudnych lub złożonych warunkach pracy.

We współpracy z przedstawicielami przemysłu zespół opracował dwa prototypowe rozwiązania planowania. Wykraczając poza dotychczasowe ograniczenia przemysłu przetwórczego, badacze dążyli do rozwiązania najtrudniejszych problemów planowania, dotyczących między innymi reaktorów wieloproduktowych lub jednoczesnego przetwarzania przepływów rozbieżnych, zbieżnych i cyklicznych.

W tym kontekście system zaprojektowano z myślą o przetwarzaniu rozbudowanych zagadnień planowania, których nie da się obsłużyć z wykorzystaniem pojedynczego podejścia technologicznego. Aby osiągnąć wyznaczone cele, zastosowano metodę dzielenia problemu na mniejsze części oraz łączenia różnych podejść technologicznych, w tym programowania matematycznego, symulacji i metaheurystyki.

Pierwszy prototyp jest przeznaczony do ciągłych i półciągłych wieloetapowych procesów produkcji, między innymi do rafinowania ropy naftowej i procesów transformacji chemicznych istotnych na przykład w produkcji plastików i gumy syntetycznej. Drugi zaprojektowano z myślą o procesach wsadowych obejmujących wiele produktów, poziomów i/lub zasobów w przemyśle rolniczo-spożywczym, biotechnologicznym, stalowym, włókienniczym, szklarskim, papierniczym i biopaliwowym.

Prototypy usprawniają planowanie, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą bardziej elastycznie obsługiwać łańcuch dostaw, co przekłada się na skuteczniejsze współdziałanie w obszarach planowania, tworzenia harmonogramów, funkcjonowania, logistyki, zakupów i sprzedaży. Wyniki projektu CAP-SCHED powinny zaradzić problemom niewykorzystanych okazji rynkowych, utrudnionego reagowania na nieoczekiwane wydarzenia, zakłóceń, niewystarczającego wykorzystania sprzętu oraz strat materiałów i energii. Będzie to istotny krok naprzód dla całego przemysłu europejskiego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę