Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INsPiRE — Wynik w skrócie

Project ID: 284460
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Grecja

Integracja badań nad rakiem w Europie

Dzięki ważnym naukowym i technologicznym osiągnięciom w zakresie badań nad rakiem na Uniwersytecie w Atenach w Grecji udało się wzmocnić integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA) w dziedzinie leczenia raka.
Integracja badań nad rakiem w Europie
Główną ideą finansowanego ze środków UE projektu INSPIRE (Integrating the emerging research potential of the University of Athens cancer research group in the European research area) było naukowe i technologiczne wsparcie grupy podstawowych i translacyjnych badań nad rakiem (NKUA-CRG) Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach (NKUA). Celem projektu było unowocześnienie istniejącej technologicznej i edukacyjnej jednostki badań multidyscyplinarnych w Grecji tak, aby stała się nową instytucją porównywalną z innymi wybitnymi ośrodkami i placówkami badawczymi w Europie. W ramach projektu zebrano razem 10 strategicznych partnerów zlokalizowanych w najwybitniejszych Europejskich placówkach badawczych, co umożliwiło zacieśnienie współpracy oraz wymianę wiedzy.

Aby spełnić założone cele, partnerzy projektu ustanowili radę doradczą zajmującą się oceną naukowej i technicznej strategii i postępów projektu. Zakupiono instrumenty najnowszej generacji oraz pomyślnie wdrożono i ukończono proces rekrutacji doświadczonych badaczy i inżynierów. Dzięki dwustronnej tymczasowej wymianie kadry pomiędzy partnerami personel UE NKUA-CRG miał okazję stać się częścią międzynarodowego środowiska naukowego.

Grupy badawcze uczestniczące w projekcie INSPIRE opracowały znaczną liczbę ważnych publikacji opublikowanych w międzynarodowych pismach branżowych. Projekt INSPIRE doceniono w 28 istotnych artykułach badawczych lub recenzjach oraz na licznych międzynarodowych konferencjach. Konsorcjum projektu INSPIRE zorganizowało także (między innymi) sześć międzynarodowych spotkań i warsztatów dotyczących dziedzin powiązanych z tematem projektu.

Grupa NKUA-CRG zbadała wykorzystanie innowacyjnych molekularnych biomarkerów guza do określenia diagnozy, rokowań i przewidywanej odpowiedzi na leczenie w celu utworzenia paneli biomarkerów guza, które pomogą klinicystom w podejmowaniu decyzji. Ponadto grupa NKUA-CRG poszukiwała nowych środków o działaniu przeciwnowotworowym i/lub przeciwstarzeniowym, a także skupiała się częściowo na związkach wyizolowanych z roślin pochodzących z basenu Morza Śródziemnego. Ten region świata stanowi wyjątkowe źródło innowacyjnych naturalnych związków, ponieważ charakteryzuje się znaczną bioróżnorodnością. Uwagę na tę zaletę tego regionu zwrócono dzięki specyficznemu korzystnemu schematowi odżywiania, tzw. diecie śródziemnomorskiej.

Grupa NKUA-CRG wykorzystała możliwości zapewniane w ramach projektu do nawiązania przyszłej strategicznej współpracy z wybitnymi instytucjami badawczymi UE, a także do wzmocnienia jej istniejących atutów naukowych, edukacyjnych i technologicznych, co umożliwiło jej integrację z najbardziej zaawansowanym systemem badawczym UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania nad rakiem, Uniwersytet w Atenach, molekularne biomarkery guza, diagnoza, rokowania, odpowiedź na terapię
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę