Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GLOBAL-BIO-PACT — Wynik w skrócie

Project ID: 245085
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE

Harmonizacja globalnej produkcji biomasy

Wiele krajów coraz aktywniej zajmuje się produkcją biomasy stosowanej w wielu wyrobach. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował zalecenia dotyczące standaryzacji ogólnoświatowej certyfikacji, która będzie miała pozytywne skutki społeczno-ekonomiczne.
Harmonizacja globalnej produkcji biomasy
Publiczne debaty na temat zrównoważonego rozwoju koncentrują się przede wszystkim na biopaliwach, podczas gdy dyskusje dotyczące produktów biomasy są mniej zaawansowane. Ponadto pomimo szerokich badań nad kwestiami środowiskowymi aspekt społeczno-ekonomiczny zrównoważonego rozwoju, w tym ograniczanie ubóstwa i warunki pracy, rzadko bywa przedmiotem prac badawczych. Sytuacja ta stała się inspiracją do stworzenia finansowanego ze środków UE projektu GLOBAL-BIO-PACT ("Global assessment of biomass and bioproduct impacts on socio-economics and sustainability").

Aby ocenić skutki społeczno-ekonomiczne produkcji biomasy, naukowcy przeanalizowali siedem studiów przypadków obejmujących różne materiały wsadowe i produkty w reprezentatywnych krajach. Następnie przygotowano zalecenia dla prawodawców mające wspierać zrównoważony rozwój, dobrobyt i lepsze warunki pracy.

Jeśli chodzi o łańcuchy konwersji biopaliw/bioproduktów, zespół położył szczególny nacisk na różnice między przemysłowym wykorzystaniem biomasy a jej używaniem na małą skalę, a wyniki tych analiz opisano w kilku raportach. Jeden z nich poświęcony był przełożeniu kryteriów zrównoważenia społeczno-ekonomicznego na praktyczne wskaźniki i progi.

Ocena wpływu produkcji biomasy na bezpieczeństwo żywnościowego była ważnym elementem projektu, który okazał się trudny w realizacji i dość kontrowersyjny. Badaczom udało się opracować metodę modelowania predykcyjnego, łączącą ekonomikę i parametry biofizyczne systemów żywnościowych i energetycznych.

Zależności między skutkami społeczno-ekonomicznymi i środowiskowymi oceniono z naciskiem na harmonizację i udoskonalenie procesów certyfikacji. Ponieważ opinia publiczna ogrywa istotną rolę w tworzeniu przyszłych polityk, naukowcy opracowali metodologię i wytyczne dotyczące jej oceny. Przeprowadzono kilka studiów przypadków, które pomogły w ocenie skutków.

Wszystkie omawiane prace umożliwiły przygotowanie odpowiednich wskaźników zrównoważenia społeczno-ekonomicznego oraz zaleceń dotyczących programów certyfikacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a także polityk i ich harmonizacji. Badacze doszli do wniosku, że należy wprowadzić obowiązkowy system monitorowania i oceny dla firm działających w sektorze biomasy i bioenergetyki i sprzedających produkty opisane w unijnej dyrektywie w sprawie energii odnawialnej. Firmy te powinny publikować wyniki oceny w ramach programów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Takie prawodawstwo należy wprowadzić sprawiedliwie na całym świecie.

Projekt GLOBAL-BIO-PACT umożliwił poznanie sposobów i środków harmonizacji certyfikacji światowego przemysłu produkcji biomasy z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Zrównoważona produkcja, uwzględniająca skutki społeczno-ekonomiczne dla dużych i małych podmiotów, będzie miała pozytywne znaczenie dla światowej gospodarki i wszystkich obywateli.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę