Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PROT-HISPRA — Wynik w skrócie

Project ID: 282506
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Austria

Wprowadzanie technologii proteomicznych do zastosowań klinicznych

Europejscy naukowcy dostarczyli rewolucyjnej platformy proteomicznej do szybkich badań przesiewowych niewielkich ilości próbek biologicznych. Platforma ta powinna znaleźć mnóstwo zastosowań w medycynie.
Wprowadzanie technologii proteomicznych do zastosowań klinicznych
Analiza proteomiczna jest obecnie jedną z najpotężniejszych technologii, jako że umożliwia analizowanie białek w obrębie komórek. Jednakże metoda ta obejmuje czasochłonne etapy przygotowania próbki i nie może być wykorzystana w punktach opieki, gdzie klinicyści wymagają szybkich odpowiedzi. Aby otrzymać wyniki potrzeba 18-24 godzin, a w przypadku zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego (IVF) jest to zbyt długi czas.

Aby zaradzić temu problemowi, uczestnicy finansowanego przez UE projektu PROT-HISPRA (High speed proteomics analysis (Prot-HiSPRA): solving the bottlenecks of proteomics technologies for time sensitive proteome driven medical decisions) postanowili stworzyć szybsze metody proteomiczne. W tym celu stworzyli odpowiedni sprzęt i oprogramowanie oraz zoptymalizowali metody przygotowywania próbek. Skupiono się też na analizie sekretomu zapłodnionych oocytów przed implementacją w celu przewidywania powodzenia ciąży.

Naukowcy użyli kolumn chromatograficznych i technik bazujących na nanocząstkach, aby usunąć białka obficie występujące w pożywce hodowlanej i wyizolować pożądane peptydy do dalszej analizy. Stworzyli nowatorski sprzęt, który umożliwił rozdział peptydów i trawienie wysokoprzepustowe. Przeprowadzono dalsze analizy chromatograficzne HPLC, a cały proces wymaga obecnie tylko dwóch godzin.

Reasumując, stworzony w ramach projektu PROT-HISPRA system proteomiczny ma ogromny potencjał do zastosowań klinicznych w analizie różnych próbek patologicznych. Biorąc pod uwagę funkcjonalną istotność białek dla zdrowia, szybkie, łatwe w obsłudze i tanie urządzenie ułatwiłoby dokładniejsze diagnozowanie. Ponadto mogłoby być używane do monitorowania przebiegu leczenia, minimalizując działania niepożądane i polepszając wyniki terapii.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Proteomika, kliniczny, zapłodnienie pozaustrojowe, oocyt, sprzęt, sekretom, nanocząstka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę