Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GROOM — Wynik w skrócie

Project ID: 284321
Źródło dofinansowania: FP7-INFRASTRUCTURES
Kraj: Francja

Europejskie szybowce podwodne w badaniach i obserwacjach oceanów

Podwodne szybowce to zdalnie sterowane, niedrogie urządzenia, które mogą być użyte do długoterminowych, wieloparametrowych obserwacji morskich w czasie rzeczywistym. Uczestnicy unijnej inicjatywy badali użycie tych szybowców w ramach istniejących systemów obserwacji oceanicznej (OOS).
Europejskie szybowce podwodne w badaniach i obserwacjach oceanów
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu GROOM (Gliders for research, ocean observation and management) postanowili wypełnić lukę w obecnej infrastrukturze badań morskich, co powinno przynieść korzyści nauce, przemysłowi i społeczeństwu. Nowa europejska infrastruktura obejmuje kilku specjalnych portów dla szybowców, które umożliwiają ich obsługę i konserwację.

Naukowcy z projektu GROOM zbadali i udokumentowali zalety użycia szybowców do prognoz oceanograficznych i optymalnego pobierania próbek w ramach OOS, jak również polityki i zarządzania danymi zebranymi przez szybowce. Władzom przybliżono odpowiednie aspekty bezpieczeństwa i przepisów prawa, związane z obsługą szybowców oraz przedstawiono możliwe modele finansowe. Dodatkowo zespół przeprowadził badania dotyczące doświadczeń synergistycznych z innymi platformami i testy nowych czujników.

Partnerzy projektu badali innowacyjne aspekty korzystania z szybowców. Przeanalizowano działanie różnych nowatorskich czujników dostępnych na rynku lub dopiero opracowywanych, jak również ich kompatybilność z szybowcami. Czujniki te poszerzyły możliwości projektowania doświadczeń z szybowcami podczas fizycznych, chemicznych i biologicznych badań oceanu.

Stworzono protokoły i formuły przepływu danych i pracy. Uczestnicy projektu GROOM zdefiniowali i wdrożyli specjalny system zarządzania danymi z szybowców w Europie.

Przeprowadzono próbne rozmieszczenie szybowców do przetestowania i oceny zaprojektowanych technik operacyjnych floty. Zbadano też możliwości synergii z innymi platformami obserwacji oceanograficznej, biorąc pod uwagę rozmieszczenie czujników pomiarowych. Zespół przeanalizował istniejącą europejską infrastrukturę szybowcową i nakreślił jej przyszły odpowiednik bazujący na obecnej sytuacji.

Uczestnicy projektu GROOM nakreślili plan ustanowienia i implementacji europejskiej infrastruktury badawczej między 2015 a 2020 rokiem. Przyniesie to korzyści dla akademickich badan oceanograficznych i operacyjnych systemów oceanograficznych, które zapewniają kluczowe informacje dotyczące wpływów aktywności morskiej na sektor komercyjny, organizacje rządowe i odbiorców usług rekreacyjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oceany, szybowce podwodne, obserwacje morskie, systemy obserwacji oceanicznej, badania morskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę