Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AIRWISE — Wynik w skrócie

Project ID: 255776
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Sieci bezprzewodowe pozwalają ograniczyć ilość okablowania w samolotach

Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował moduły sieci czujników bezprzewodowych (WSN) spełniające wymagania certyfikacji lotniczych. Technologia ta powinna umożliwić znaczące zmniejszenie ilości okablowania, masy, zużycia paliwa i emisji.
Sieci bezprzewodowe pozwalają ograniczyć ilość okablowania w samolotach
Czujniki przewodowe są obecnie używane w lotnictwie do monitorowania stanu rożnych elementów samolotu. WSN wykorzystujące inteligentne czujniki radiowe mają duży potencjał, jeśli chodzi o zmniejszenie ilości okablowania w samolotach oraz obniżenie kosztów i masy. Ponadto można je montować bez konieczności przeprojektowywania dotychczasowych sieci.

Instytut Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM) udoskonalił swój energooszczędny moduł transmisji bezprzewodowej ZorgWave pod kątem norm lotniczych dzięki środkom unijnym przeznaczonym na realizację projektu AIRWISE ("Hardware development of wireless sensor network nodes for operation in airborne environment"). Moduł został oparty na technologii zgodnej z normą IEEE 802.15.4 i działa na nielicencjonowanym paśmie 2,4 GHz. IEEE 802.15.4 to pierwszy międzynarodowy standard dotyczący WSN. Kompleksowy zbiór protokołów urządzenia ZorgWave umożliwia płynne tworzenie sieci i konserwację przy bezpiecznej i w pełni przejrzystej komunikacji danych.

Aby spełnić wymogi przepisów lotniczych, naukowcy ocenili działanie systemu pod względem niepożądanych emisji i drgań, zwiększonego zakresu temperatur oraz pracy akumulatorów. Dzięki zakończonym pomyślnie testom udało się zachować pierwotne układy i obwody urządzenia ZorgWave. Na potrzeby nowych specyfikacji dokonano tylko modyfikacji budowy mechanicznej i połączeń. Przy obecnym zużyciu energii moduł może pracować na akumulatorach przez 18 miesięcy. Równolegle prowadzone badanie rozwiązań z zakresu przechwytywania energii wskazało na przyszłe kierunki rozwoju autonomicznych węzłów czujników bezprzewodowych. Do modułu i pięciu nowo opracowanych prototypów podłączono otwarty system operacyjny TinyOS, posiadający licencję Berkeley Software Distribution (BSD) i zaprojektowany dla energooszczędnych urządzeń bezprzewodowych.

W ramach projektu AIRWISE powstał gotowy do certyfikacji prototyp WSN, który może pozwolić zmniejszyć masę samolotów dzięki wyeliminowaniu zbędnych kabli. Zmniejsza waga oznacza mniejsze zużycie paliwa i emisje. Dodatkową korzyścią jest obniżenie kosztów konserwacji, ponieważ wymiana węzła czujników jest prostsza niż sprawdzanie skomplikowanego okablowania i wymiana wadliwych przewodów. Technologia jest zatem gotowa do wprowadzenia na rynek i powinna przyczynić się do podniesienia konkurencyjności unijnego przemysłu lotniczego oraz poprawy stanu środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę