Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SHARE — Wynik w skrócie

Project ID: 226967
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT

Ogólnoeuropejska ocena zagrożeń sejsmicznych

Geofizyczne źródła zagrożeń sejsmicznych nie respektują granic państwowych. Teraz dostępna jest odpowiednia probabilistyczna ocena zagrożeń sejsmicznych, wraz z zharmonizowanymi danymi do modelowania zagrożeń obejmującymi region eurośródziemnomorski w sposób bezprecedensowy.
Ogólnoeuropejska ocena zagrożeń sejsmicznych
Sposób gromadzenia i interpretacji danych sejsmicznych może w dużej mierze zależeć od zasad stosowanych w danej kulturze. Potrzebne jest oparte na współpracy, zintegrowane podejście, aby dokonać harmonizacji danych i ocenić ryzyko trzęsień ziemi w celu opracowania dokładnych modeli prognostycznych, które pozwolą poprawić bezpieczeństwo obywateli i infrastruktury.

Unijne dofinansowanie pozwoliło naukowcom uczestniczącym w projekcie SHARE ("Seismic hazard harmonization in Europe") na koordynację zasobów, czasu i wiedzy badaczy z całej Europy, krajów Maghrebu i Turcji (bez Bliskiego Wschodu i regionu Morza Czerwonego). W pracach biorą udział przedstawiciele takich dziedzin, jak geologia, sejsmologia i inżynieria sejsmiczna.

Dzięki strategii zachęcającej do ścisłej współpracy projekt SHARE dostarczył ogólnodostępnych informacji o bezprecedensowej skali. Ustanowienie wymogów technicznych umożliwiło stworzenie odpowiednich baz danych oraz wybranie równań przewidujących ruchy ziemi. Zespół przygotował ramy harmonizacji danych dotyczących wstrząsów i uskoków. Prace te doprowadziły do utworzenia Europejskiego Katalogu Trzęsień Ziemi SHARE (SHEEC), pierwszej ogólnoeuropejskiej bazy danych na temat aktywnych uskoków i źródeł wstrząsów sejsmicznych, oraz ujednoliconego europejskiego modelu stref sejsmicznych.

Fundamentem modelu eurośródziemnomorskiej probabilistycznej oceny zagrożeń sejsmicznych (PSHA) są opinie ekspertów wyrażane przy pomocy różnych procedur społecznościowych. Przy pomocy modelu stworzono infrastrukturę obliczeniową, umożliwiającą inżynieriom opracowanie scenariuszy ryzyka i szeregu produktów o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Chodzi tu między innymi o 60 niezależnych czasowo europejskich map zagrożeń sejsmicznych wykorzystujących innowacyjny system wag odzwierciedlających znaczenie w czasie.

PSHA, społecznościowy model zagrożeń sejsmicznych z danymi z regionu eurośródziemnomorskiego, jest dowodem siły ścisłej współpracy między europejskimi regionami. Badacze mają teraz duże możliwości przewidywania aktywności sejsmicznej dzięki zharmonizowanym zbiorom danych i kontroli jakości, które przekładają się na większe bezpieczeństwo obywateli. To bogate źródło ogólnodostępnych danych powinno być bodźcem dla nowych ekscytujących badań, cechujących się większą dokładnością, a tym samym lepiej przewidujących wstrząsy sejsmiczne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę