Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TELL ME — Wynik w skrócie

Project ID: 278723
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Francja

Komunikacja w zakresie zdrowia w czasie wybuchu choroby

Skuteczna komunikacja w zakresie zdrowia w czasie wybuchu choroby zakaźnej ma decydujący wpływ na reakcję ludności i pomoc w zahamowaniu choroby. W finansowanym przez UE badaniu pracowano nad pakietem behawioralnym i komunikacyjnym zawierającym właściwy przekaz dla ludności.
Komunikacja w zakresie zdrowia w czasie wybuchu choroby
W ostatnich latach, także ze względu na powszechność podróży powietrznych, choroby epidemiczne, jak ptasia grypa, stały się znacznie powszechniejsze. Epidemia H1N1 w 2009 r. i niedawna epidemia wirusa Ebola w Zachodniej Afryce to przykłady dwóch chorób, które rozprzestrzeniły się gwałtownie z powodu powolnej komunikacji między globalnymi organami służby zdrowia i lokalnymi organizacjami opieki zdrowotnej.

W tym kontekście projekt TELL ME (Transparent communication in epidemics: Learning lessons from experience, delivering effective messages, providing evidence), finansowany przez UE, zajął się szukaniem lepszych sposobów na zachęcenie do podejmowania środków zapobiegawczych w czasie epidemii i komunikowania właściwych informacji. W projekcie opracowano nowe strategie komunikacyjne, aby wspomagać skuteczność środków zapobiegawczych w oparciu o nowy model ramowy komunikacji w przypadku wybuchu epidemii choroby.

Aby zrealizować te cele, zidentyfikowano sposoby oddziaływania na ludność i motywowania jej do przyjęcia środków zapobiegawczych w czasie wybuchu epidemii choroby, proponując sposoby radzenia sobie z grupami, które odmawiają przyjęcia szczepionki. Skupiono się także na obawach społeczeństwa i panującej dezinformacji, a ponadto stworzono model symulacyjny do oceny wyniku proponowanych strategii komunikacyjnych.

W tym celu partnerzy projektu zgromadzili informacje oparte na dowodach dotyczące zachowania ludzi i ich reakcji w sytuacji poważnych wybuchów epidemii chorób, takich jak grypa. W oparciu o te wzorce behawioralne, konsorcjum zidentyfikowało i oceniło nowe metody komunikacji w czasie wybuchów epidemii chorób. Skupiło się także na wyzwaniach, które trzeba przezwyciężyć w celu skutecznego przepływu informacji.

Podsumowując, oczekuje się, że strategie komunikacyjne i wytyczne opracowane w ramach projektu TELL ME przygotują organy służby zdrowia i zainteresowane strony do postępowania w czasie wybuchu choroby. Wygenerowane narzędzie symulacyjne daje szansę na przetestowanie i kalkulację zagrożeń z wyprzedzeniem, umożliwiając wprowadzenie niezbędnych zmian w planowanych komunikatach.

Wyniki projektu TELL ME zyskały duży rozgłos w kontekście epidemii wirusa Ebola. Blisko 30 tys. włoskich pracowników służby zdrowia wzięło udział w kursie e-learningowym w zakresie Ebola opartym na wytycznych w zakresie komunikacji stworzonych w ramach projektu TELL ME. Strona internetowa nadal udostępnia narzędzia, pozwalając skutecznie realizować ambitne cele projektu.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Komunikacja w zakresie zdrowia, wybuch, choroba, epidemia, Ebola, środki zapobiegawcze, szczepienie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę