Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CORENET — Wynik w skrócie

Project ID: 260169
Źródło dofinansowania: FP7-NMP

Tanie towary spersonalizowane

Osoby o specjalnych potrzebach, na przykład osoby w podeszłym wieku, otyłe lub cierpiące na cukrzycę, często potrzebują indywidualnie dopasowanych butów i ubrań, które zazwyczaj są drogie i niezbyt estetyczne. Jeden z projektów UE zajął się wspomaganiem przedsiębiorstw europejskich w projektowaniu i produkowaniu tanich towarów spersonalizowanych.
Tanie towary spersonalizowane
Osoby z cukrzycą, starsze, otyłe czy też niepełnosprawne często mają trudności ze znalezieniem ubrań, butów i innych produktów, które można za rozsądną cenę dostosować do ich potrzeb. Obsługa pokaźnego europejskiego rynku towarów spersonalizowanych przypadnie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

Opłacalne i ekologiczne produkowanie małych partii towarów wymaga nowych procesów, technologii i innych narzędzi dla europejskich MŚP. Ich opracowanie przyjęto za cel projektu CORENET ("Customer-oriented and eco-friendly networks for healthy fashionable goods"). Zakończone w maju 2013 r. prace konsorcjum złożonego z 14 partnerów trwały 36 miesięcy i otrzymały dofinansowanie UE w wysokości 3,5 mln EUR. Celem badań było stworzenie nowych metod, narzędzi i technologii produkcji umożliwiających opłacalne projektowanie i produkowanie małych partii spersonalizowanych towarów dla klientów z problemami zdrowotnymi.

Wyniki projektu objęły sprzęt i oprogramowanie oraz cztery obszary rozwoju biznesowego. Najważniejszy jest tu model referencyjny, który ma na celu wspomaganie MŚP w tworzeniu i dynamicznym prowadzeniu współdziałających sieci dostawców obsługujących grupy docelowe klientów na tym nowym rynku. Opracowane procesy stanowiły fundament dla zaawansowanego oprogramowania i innych narzędzi tworzonych w dalszych fazach projektu.

Model referencyjny posłużył za platformę do tworzenia rozwiązań obsługujących różne procesy. Opracowano między innymi rozwiązania analizy rynku w celu grupowania potencjalnych klientów, rozwiązania wyszukiwania partnerów i tworzenia narzędzi do wspólnego planowania oraz rozwiązania znakowania laserowego i druku cyfrowego.

Wyniki projektu poddano testom i walidacji w ramach czterech różnych studiów przypadków. Badania obejmowały takie kategorie produktów jak obuwie, ubrania z tkanin, ubrania dzianinowe i tekstylia. W każdym obszarze koncentrowano się na procesach biznesowych ukierunkowanych na konkretne grupy docelowe, takich jak projektowanie specjalnych butów dla cukrzyków i osób niepełnosprawnych. Informacje o projekcie były kierowane do wybranych grup docelowych konsumentów oraz do przedsiębiorstw z branży włókienniczej, odzieżowej i obuwniczej, przemysłu wytwórczego i maszynowego oraz branży oprogramowania dla firm. Informacje o projekcie przekazano też odpowiednim społecznościom akademickim.

Projekt CORENET pomyślnie wprowadził nowe koncepcje i rozwiązania dla MŚP w docelowym sektorze. Umożliwi to zaangażowanym MŚP skuteczne reagowanie na potrzeby licznych rynków niszowych, które zapewne będą w najbliższej przyszłości jeszcze szybciej rosnąć. Stwarza to małym firmom europejskim okazję do wchodzenia na nowe rynki oraz utrzymywania konkurencyjnej pozycji na arenie globalnej. Materiał wideo dotyczący projektu można obejrzeć tutaj .

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę