Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WATERPLASMA — Wynik w skrócie

Project ID: 262033
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Budowa reaktora do odkażania wody

Jakość wody jest w Europie przedmiotem szczególnej troski, czego dowodem są uchwalone niedawno przepisy określające zanieczyszczenia, których obecność w ściekach jest dozwolona. Naukowcy stworzyli reaktor plazmowy, który odkaża ścieki przemysłowe bez użycia filtrów lub dodatków chemicznych.
Budowa reaktora do odkażania wody
Przemysł chemiczny wytwarza rożne trudne do usunięcia odpady, które jeszcze do niedawna przedostawały się do sieci kanalizacyjnych. Restrykcyjne przepisy unijne wymagają, aby ścieki nie były zrzucane bezpośrednio do sieci, ale były odkażane na miejscu.

Dzięki dofinansowaniu przez UE powstał projekt WATERPLASMA mający za zadanie stworzenie systemu odkażania niewymagającego stosowania chemikaliów ani filtrów. W tym celu zbudowano reaktor, który odkaża wodę przy pomocy plazmy atmosferycznej, czyli supernaładowanych atomów przetrzymywanych w ciśnieniu atmosferycznym.

Badacze zaprojektowali i zbudowali prototyp jednoatmosferycznego reaktora jarzeniowego, który wcześniej z powodzeniem stosowany był do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Prototyp wyposażono w systemy kontroli wody i gazu, czujniki, kompletne oprogramowanie do monitorowania, sterowania i zbierania danych oraz interfejs użytkownika.

Prototyp okazał się częściowo efektywny: niektóre zanieczyszczenia usuwano ze 100% skutecznością w krótkim czasie, podczas gdy inne wymagały dłuższego czasu lub innego pH. Reaktor był także skuteczniejszy przy mniejszych stężeniach zanieczyszczeń.

Potrzebne są dalsze prace nad prototypem w celu udoskonalenia materiałów użytych do jego budowy oraz zmodyfikowania konfiguracji reaktora pod kątem lepszego mieszania plazmy. Efektem końcowym będzie skuteczna technika ostatecznego odkażania ścieków przemysłowych lub wody pitnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę