Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SIM4RDM — Wynik w skrócie

Project ID: 284514
Źródło dofinansowania: FP7-INFRASTRUCTURES
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Sprawniejsze zarządzanie danymi oznacza bardziej produktywne i przejrzyste badania naukowe

Pewien unijny projekt pozwolił na bardziej efektywne wykorzystanie nowych infrastruktur danych. Dzięki tym pracom badacze zyskują wiedzę, umiejętności i infrastrukturę wsparcia potrzebne im do stosowania skutecznych metod zarządzania danymi badawczymi (RDM).
Sprawniejsze zarządzanie danymi oznacza bardziej produktywne i przejrzyste badania naukowe
Projekt SIM4RDM (Support infrastructure models for research data management) wspierał i ułatwiał wymianę danych badawczych dzięki zastosowaniu publicznych systemów danych. Składające się z sześciu podmiotów konsorcjum pracowało nad stworzeniem mechanizmów efektywnego magazynowania i zarządzania danymi — mają one kluczowe znaczenie dla produktywności badań oraz dla pobudzania rozwoju gospodarczego i naukowego, jak i dla zachowania go dla przyszłych pokoleń.

Uczestnicy projektu SIM4RDM przeanalizowali istniejące interwencie w zakresie programów finansowania w państwach członkowskich UE i innych krajach, przyglądając się aktualnym praktykom i aspiracjom dotyczącym RDM. Zespół przygotował modele, schemat oceny i propozycji przyszłych krajowych interwencji, a także rozwiązania w zakresie ogólnoeuropejskiej i międzynarodowej koordynacji.

Owocem badań jest sprawozdanie opisujące europejskie praktyki w zakresie RDM oraz zawierające konkretne zalecenia dla organizacji finansujących, organów krajowych, instytucji badawczych, dostawców infrastruktury i wydawców. Przygotowany z myślą o udziale w międzynarodowym systemie wymiany danych raport wspiera udoskonalone praktyki zarządzania danymi oraz koordynację interwencji RDM dla poszczególnych grup interesariuszy.

Aby uwzględnić złożoność krajobrazu RDM, partnerzy opracowali tzw. model "rdzenia i dodatków". Element rdzenia dotyczy zbioru kwestii dotyczących RDM, na które można napotkać w całej Europie, natomiast dodatki odnoszą się do kwestii RDM o średnim i wyższym stopniu zaawansowania, które różnią się w zależności od krajów i grup interesariuszy. Jako kluczowe określono pięć obszarów RDM: kwestie organizacyjne, prawne i techniczne oraz jakość użytkowania i możliwości ponownego wykorzystywania danych.

Zorganizowano warsztaty mające umożliwić ocenę i udoskonalenie prac dotyczących finansowania projektów i modeli ewaluacyjnych. Partnerzy przeprowadzili też analizy przypadków z Francji, Węgier, Holandii oraz krajów nordyckich, aby przetestować i udoskonalić te modele. Raporty ze studiów przypadków są dostępne online.

Najważniejszym rezultatem projektu jest model interwencji. Może on być wykorzystywany przez różnych aktorów RDM w celu oceny dojrzałości praktyk RDM i określania optymalnej dojrzałości. Uwzględnia też listę możliwych działań, które można podjąć, w tym działań podejmowanych wspólnie z innymi aktorami.

Omawiane prace pomagają badaczom w zdobywaniu odpowiednich umiejętności i wiedzy w celu optymalizacji wykorzystania postępów technicznych w małych, jak i dużych infrastrukturach danych. Rezultaty projektu SIM4RDM przyczyniają się zatem do zwiększenia przejrzystości badań dzięki łatwiej weryfikowanym i publicznie dostępnym danym badawczym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zarządzanie danymi badawczymi, infrastruktury danych, badacze, SIM4RDM
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę