Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FLEXA — Wynik w skrócie

Project ID: 213734
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT

Elastyczna, zautomatyzowana produkcja samolotów

Przemysł lotniczy produkuje stosunkowo niewiele komponentów w porównaniu do przemysłu motoryzacyjnego, a żywotność tych części jest dość długa. Elastyczne, zautomatyzowane linie produkcyjne powinny mieć duży wpływ na konkurencyjność przemysłu.
Elastyczna, zautomatyzowana produkcja samolotów
W UE istnieje duża presja na zmniejszanie kosztów produkcji przy równoczesnej poprawie jakości i wydajności, w celu spełnienia wymogów certyfikacyjnych; jednocześnie dąży się do utrzymania konkurencyjności w skali globalnej. Realizacja tych celów jest szczególnie trudna w przemyśle lotniczym, w którym produkty są zazwyczaj wytwarzane w małych ilościach i mają małą długi okres użytkowania. Dlatego też w sektorze tym jest zapotrzebowanie na elastyczne jednostki produkcyjne, które można dostosować do wytwarzania różnych komponentów.

Zautomatyzowanie technologii jest rozwiązaniem stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym od dawna. Naukowcy finansowani przez UE pracowali nad rozszerzeniem zastosowania tych technologii na sektor przemysłu lotniczego i aeronautycznego w ramach projektu http://www.flexa-fp7.ue (FLEXA) ("Advanced flexible automation cell"). Prace obejmowały opracowanie wirtualnej produkcji w celu wspomagania tworzenia i działania elastycznych zautomatyzowanych komórek, zapewniając w ten sposób bezpieczny standardowy łańcuch procesów. Systemy zapewnienia jakości zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi lotnictwa. Oparty na sieci Web system przepływu danych zapewnia wirtualne, rozproszone środowisko pracy ze zintegrowanym przepływam danych między komórkami. Dwie komórki demonstracyjne zatwierdziły projekty do wdrożenia. Jedna z nich była odpowiedzialna za szlifowanie, gratowanie i pomiary, a druga za spawanie i badania nieniszczące.

Wirtualna platforma produkcyjna obsługuje modelowanie w trybie offline standardowej zautomatyzowanej komórki oraz automatyczne generowanie programów kontrolnych komórek przez programowany sterownik logiczny. Ponadto zawiera ona kod obsługujący zależności w tolerancjach geometrycznych w procesach zapewnienia jakości. Dostrzegając znaczenie interakcji człowieka z maszyną w produkcji, uczestnicy projektu FLEXA opracowali strategie i narzędzia mające na celu ponowne uruchomienie procesu produkcyjnego (z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości). Każdy operator jest wyposażony w ekran dotykowy i kamerę internetową. Metody te umożliwiają ocenę, wczesne szacowanie i podejmowanie decyzji w razie awarii, co umożliwia skrócenie czasu reakcji i zmniejszenie ilości odpadów.

Wirtualna platforma produkcyjna FLEXA i elastyczne zautomatyzowane komórki do celów produkcji w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym umożliwią zwiększenie szybkości produkcji przy tym samym wyposażeniu produkcyjnym i jednoczesnym zmniejszeniem ilości odpadów. Technologia ta daje nadzieję na zmniejszenie kosztów projektowania samolotów i skrócenie czasu wprowadzenia na rynek o 50 % w celu istotnego zwiększenia konkurencyjności gospodarki UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę