Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CORLINE — Wynik w skrócie

Project ID: 262572
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Szwecja

Opłaszczone komórki przy wszczepach tkankowych

Unia Europejska sfinansowała badania, które doprowadziły do znaczącego przełomu w medycynie regeneracyjnej. Ochrona i enkapsulacja komórek przy wszczepie tkanek są gotowe do wprowadzenia do praktyki klinicznej.
Opłaszczone komórki przy wszczepach tkankowych
Odporność wrodzona oraz niezgodność biologiczna stanowią olbrzymi problem w transplantacji tkanek. Często występuje niska przeżywalność komórek, skrzepliny, silny stan zapalny oraz odrzucenie wszczepu.

Dzięki projektowi "Corline heparin technology - enabling regenerative medicine" (CORLINE) opracowano unikatowe podejście do tych problemów oparte na leczeniu miejscowym, bez niekorzystnych skutków terapii ogólnoustrojowej. Powłokę heparynową — powierzchnię heparynową Corline (CHS) — można nakładać bezpośrednio na powierzchnię komórki, proces ten można stosować w wielu układach komórkowych i tkankowych.

Unia Europejska przyznała jej status leku osieroconego (na rzadko występujące choroby), by opracować powłokę CHC™, zapobiegającą urazom wskutek reperfuzji, związanym z transplantacją nerek. Do obrażeń spowodowanych reperfuzją dochodzi przy powrocie tlenu do odtlenionej tkanki.

Technologia ta ma olbrzymi potencjał dotyczący dalszych przeszczepów wysepek jako realnej terapii dla nasilonej cukrzycy typu 1. Ponadto proces ten może stosować w innych terapiach komórkowych, włączając w to komórki wątroby oraz mezenchymalne (multipotencjalne) komórki macierzyste.

W badaniach przy użyciu modelowych myszy stwierdzono, że w przypadku świeżych komórek wątroby powleczonych CHS wszczepienie jest lepsze o 100%. Ponadto wytwarzają one dwukrotnie więcej ludzkiej albuminy, co jest miarą zdrowego funkcjonowania.

Partnerski zakład produkcyjny z USA wytwarza obecnie powierzchnie pokrywające przy zastosowaniu CHS. Produkowane są również komórki BetaGraft® pochodzące od świni, znajdujące się wewnątrz granulek alginianu, które można wstrzykiwać w celu przeprowadzenia kuracji komórkowej przy cukrzycy. Przyszłe badania mogą koncentrować się na oddziaływaniu powłoki na takie właściwości jak trwałość granulek oraz ich stabilność podczas użycia.

Inne zastosowanie tej technologii to wszczep tętniczo-żylny (AV) przy wymianie tętnic. Systematyczne wykonywanie hemodializ wymaga dojścia do krwiobiegu, natomiast zastosowanie technologii Corline zmniejsza ryzyko powstania skrzepliny oraz zakażenia. Przeszczepy naczyniowo-żylne można również stosować do reparacji naczyń krwionośnych o małej średnicy lub naczyń, których nie można poddać innej terapii.

Dalszy rozwój możliwości komórek CHC™ zrewolucjonizuje medycynę regeneracyjną. W szczególności ten preparat może stać się rozwiązaniem odwiecznego problemu, jaki stanowi uszkodzenie naczyń o małej średnicy podczas zabiegów chirurgicznych lub w wyniku choroby.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Opłaszczona komórka, wszczep tkankowy, medycyna regeneracyjna, enkapsulacja, powierzchnia heparynowa Corline, przeszczep nerki, cukrzyca typu 1, wątroba, uszkodzenie naczyń
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę