Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARBO-EXTREME — Wynik w skrócie

Project ID: 226701
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT

Zmiana klimatu a lądowy obieg węgla

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy badane jest to, jak w przyszłości zmiana klimatu będzie wpływać na ekosystemy i zdolność europejskich biosfer lądowych do pełnienia roli pochłaniaczy związków węgla.
Zmiana klimatu a lądowy obieg węgla
Celem projektu 'The terrestrial carbon cycle under climate variability and extremes - a Pan-European synthesis' (CARBO-EXTREME) było uzupełnienie brakującej wiedzy na temat reakcji lądowego obiegu węgla w Europie na zmianę klimatu I ekstremalne zjawiska pogodowe.

Badacze połączyli wiele różnych obserwacji dotyczących reakcji ekosystemów na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wykorzystali modele komputerowe w celu stworzenia nowych ram integrujących modele I dane. Ramy te wykorzystano do zdobycia nowych informacji na temat interakcji między klimatem I obiegiem węgla w rożnych skalach czasowych.

Partnerzy projektu połączyli dane dotyczące obiegu węgla pochodzące z badań gleby z siecią sprawdzonych doświadczeń przeprowadzonych na ekosystemach oraz długofalowych obserwacji obejmujących różne skale czasowe. Obserwacje te dotyczyły takich zagadnień, jak dane kowariancji wirów, słoje przyrostu rocznego I wzrost drzew, wydajność plonów rolnych, długoterminowe dane dotyczące wilgotności gleb, cykl wegetacyjny oraz zasoby węgla w glebie.

Utworzono także bazę danych dotyczących komponentów obiegu węgla w Europie, umożliwiającą badanie zmienności klimatycznej I ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki modelowania oraz opracowane wskaźniki podatności I ryzyka pozwolą naukowcom na zidentyfikowanie najważniejszych elementów podatności klimatu na przyszłe zmiany klimatyczne zarówno w ekosystemach chronionych, jak dzikich na terenie starego kontynentu.

Projekt CARBO-EXTREME wnosi istotny wkład w lepsze poznanie obiegu węgla w europejskich ekosystemach lądowych. Dzięki niemu naukowcy będą mogli szacować potencjalne ilości uwalnianego węgla z tych ekosystemów do atmosfery oraz ich ewentualny wpływ na zmianę klimatu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę