Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Tworzenie lepszych sieci

Mimo że sieci stały dziś wszechobecne, wciąż nie znamy podstawowych metod matematycznych pozwalających na ich optymalizację. Zagadnieniem tym zajęli się uczestnicy pewnego unijnego projektu.
Tworzenie lepszych sieci
Współczesny świat w coraz większym stopniu opiera się na różnego rodzaju sieciach. Wszystkie one składają się węzłów i łączy, ale niewiele wiemy o najskuteczniejszych sposobach ich łączenia. Ma to bardzo duże znaczenie praktyczne, ponieważ współcześnie potrzebujemy potężnych mocy obliczeniowych, które można uzyskać między innymi dzięki obliczeniom równoległym. Niezwykle przydatne są tu koncepcje z zakresu teorii sieci, nazywanej topologią sieciową.

Zasadniczo, sieć działa lepiej, jeżeli jej węzły nie są podłączone do zbyt wielu innych węzłów, jeżeli maksymalna odległość między dwoma dowolnymi węzłami jest niewielka oraz jeżeli wszystkie węzły zachowują się podobnie. Ograniczeniem przy projektowaniu sieci są jednak uwarunkowania budżetowe i inne kwestie praktyczne. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu 'Optimal interconnection networks' (OPTIMAL NETWORKS) badają teoretyczne czynniki matematyczne wpływające na topologię sieci, posługując się teorią grafów (diagramów sieciowych).

Jeden z celów projektu dotyczył zbadania problemu matematycznego związanego z tworzeniem możliwie największych grafów dla danych parametrów oraz określeniem górnej granicy największej liczby węzłów w sieciach z założeniem określonej liczby połączeń przydających na jeden węzeł. Z wyjątkiem kilku przypadków nie znamy wielkości optymalnych grafów.

Badanie OPTIMAL NETWORKS ma doprowadzić do określenia nowych optymalnych grafów I ich struktur, a także do sprawdzenia ich nadających się do wykorzystania właściwości. Ostatecznie, chodziło o poprawę wydajności granic danej sieci, co udało się zrealizować w ostatnim okresie sprawozdawczym. Te ważne wyniki opublikowano w siedmiu artykułach na łamach czasopism fachowych. Kilka innych artykułów jest w przygotowaniu lub zostało już opublikowanych w prasie. Innym celem projektu było nawiązanie trwałej współpracy z innymi zespołami badawczymi. Również to zamierzenie zostało z powodzeniem zrealizowane, a jego owocem są spółki spin-off.

Projekt pozwolił na rozwinięcie odpowiednich teorii oraz udoskonalenie praktycznych metod I podniesienie wydajności sieci.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę