Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak ptaki dostosowują się do zmian klimatu

W ramach finansowanego przez UE projektu bada się wpływ zmian klimatu na migracje ptaków. Badanie zachowania ptaków może pomóc we wskazaniu, jak te zmiany wpłyną na inne, mniej przebadane gatunki.
Jak ptaki dostosowują się do zmian klimatu
Zmiany klimatu mają charakter globalny i konfrontują organizmy z nowymi warunkami środowiskowymi. Obejmują zmiany w zakresie pór roku i zmiany okresowych wydarzeń w cyklu życia roślin i zwierząt, takich jak migracje ptaków i kwitnienie roślin, a także zmiany fenologiczne.

Jednak mechanizmy występowania tych zmian są słabo znane. Celem projektu BIRDCLIMCHANGE, finansowanego ze środków UE, było zbadanie, na czym polega faktyczny mechanizm tych zmian. Głównym celem projektu było zrozumienie, w jaki sposób gatunki ptaków wędrownych dostosowują się do zachodzących obecnie zmian klimatu. Aby to osiągnąć, przeprowadzono analizy danych dotyczących populacji muchołówek z południowej Norwegii, ptaków wędrownych zimujących, jak się uważa, w tropikalnej Afryce Zachodniej.

Główne ustalenia projektu wykazały znaczące zmiany w fenologii migracyjnej, jako że muchołówki przybywają na lęgowiska w Norwegii ponad 4 dni wcześniej niż prawie 30 lat temu. Jest to wynik kompromisu pomiędzy zmianami klimatycznymi w regionach zimowania i trasami migracyjnymi z jednej strony, oraz, z drugiej strony, warunkami na obszarach lęgowych.

Niestety nie udało się osiągnąć wszystkich celów projektu w zakreślonym dla niego terminie. Rozpoczęte zostały jednak wstępne badania, które niebawem mają się zakończyć, zmierzające do określenia sposobu dziedziczenia określonych cech.

Wynikiem zakończonego projektu jest kilka przygotowywanych publikacji naukowych. Ponadto, jako że celem projektu było zrozumienie skutków zmian klimatu w tej dziedzinie, jego wyniki będą miały duże znaczenie dla polityki ochrony przyrody w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę