Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mapowane regionów ludzkiego mózgu zaangażowanych w kontrolę ruchową

Naukowcy wspierani ze środków UE zastosowali stymulacje korowe, jak i metody jednoczesnej rejestracji korowej i mięśniowej podczas wykonywania zadań ruchowych przez człowieka. Uzyskane dane zapewniają wgląd w te obszary mózgu, które są związane z zaburzeniami ruchu.
Mapowane regionów ludzkiego mózgu zaangażowanych w kontrolę ruchową
Kontrola ruchów ciała przez mózg wydaje się wyraźnie podzielona na lewą i prawą półkulę, jak widać w przypadku udaru, który często powoduje częściowy paraliż po stronie przeciwnej względem dotkniętej półkuli. Jednak analogiczne obszary pierwotnej kory ruchowej są ze sobą ściśle powiązane i charakteryzują się subtelną równowagą.

Zaburzenia ruchowe w niektórych chorobach motorycznych występują jednostronnie. Wczesne objawy choroby Parkinsona (PD) początkowo są jednostronne, choć brak jednostronnych zmian korowych, natomiast objawy ogniskowej indukowanej zadaniowo dystonii mięśni ręki (FHD) występują tylko po jednej stronie, rzadko przechodząc na drugą.

Międzypółkulowe interakcje korowe i ich rola w sprzężeniu mózgowo-mięśniowym i korowych sieciach oscylacyjnych podlegających aktywności ruchowej nie są w pełni rozumiane. Naukowcy, wspierani ze środków UE w ramach projektu 'Modulating interhemispheric interaction in physiology and disease' (BILATERAL MODULATION), stworzyli mapę obszarów mózgowych aktywowanych podczas wykonywania wywołujących drżenie zadań ruchowych w celu zbadania tego aspektu ruchowego.

Przeprowadzili jednoczesne zapisy aktywności mięśniowej I mózgowej przy użyciu magnetoencefalografii (MEG) u pacjentów cierpiących na drżenie neuropatyczne, w przypadku którego patologia nerwów obwodowych powoduje drżenie górnych kończyn. Wstępne wyniki wskazują, że jedna grupa pacjentów dysponuje pierwotnym czynnikiem wywołującym drżenie w pierwotnej korze ruchowej przeciwnej półkuli, podczas gdy druga grupa dysponuje czynnikiem w móżdżku ipsilateralnym. Wielu pacjentów wydaje się mieć znaczny wkład ze strony obu obszarów mózgowych I może tworzyć trzecią, pośrednią grupę. Prowadzone są analizy, które pozwolą określić, czy sprzężenie zachodzi od kory do móżdżku czy odwrotnie.

W badaniu równoległym naukowcy opracowali protokół neurostymulacji, który może być stosowany w wywoływaniu spójnych zmian w zachowaniu, a mianowicie modyfikacji w zdolności pisania. Ich protokół wykorzystuje przezczaszkową stymulację prądem stałym (tDCS), technikę, która jest stosowana od ponad 100 lat, a obecnie powraca jako niezwykle bezpieczna metoda badania podstawowych funkcji mózgu człowieka. Naukowcy pracują obecnie nad oprogramowanie analitycznym.

Poprzez badanie zaburzeń ruchowych I dysfunkcje wykorzystujące zadania behawioralne wraz z rejestrowaniem I stymulacją korowych obszarów ruchowych, zespół BILATERAL MODULATION oczekuje, że uda mu się wyjaśnić działanie szlaków nerwowych wpływających na określone patologie. Dane dostarczą także informacji o interakcjach międzypółkulowych zarówno u pacjentów, jak I osób zdrowych z grupy kontrolnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę