Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

THROUGHLIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 265831
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Niemcy

Ograniczenie kosztów w żegludze handlowej

Wzrost kosztów związanych z paliwem i coraz bardziej surowe ograniczenia środowiskowe uderzają w konkurencyjność sektora żeglugowego w UE. Nowe technologie i modele biznesowe wspierające rynkową atrakcyjność sektora przyniosą wyczekiwaną pomoc.
Ograniczenie kosztów w żegludze handlowej
Żegluga handlowa stanowi ważny filar gospodarki UE. Wdrażanie innowacyjnych materiałów i technologii do projektowania nowych statków w celu zwiększenia konkurencyjności jest bardzo złożonym procesem. Często pozostaje niejasne czy, jak i przez kogo takie nowe systemy lub materiały mogłyby być naprawiane w przypadku ich uszkodzenia.

Dzięki finansowaniu ze środków UE zainicjowano projekt THROUGHLIFE w celu opracowania i poddania walidacji nowych podejść do udoskonalonej wydajności energetycznej i zarządzania zasobami w całym okresie życia produktu. Bliska współpraca z zainteresowanymi stronami z branży zapewniła możliwość identyfikacji zarówno najbardziej istotnych obszarów wymagających udoskonalenia, jak i potencjalnych scenariuszy rynkowych wymagających uwzględnienia. W celu dokonania wyboru scenariuszy zastosowania konsorcjum zbadało obiecujące nowe technologie i opracowało nowe modele biznesowe przeznaczone do wsparcia ich wprowadzenia na rynek poprzez ograniczenie niepewności i ryzyka związanego z ukrytymi kosztami.

Naukowcy ocenili wykorzystanie kompozytów na przykładzie pokładu rzecznej łodzi motorowej w celu ograniczenia masy, a tym samym zmniejszenia zużycia paliwa. Egzemplarz demonstracyjny wykonany w pełnej skali dowiódł technicznej wykonalności projektu pod względem siły i odporności na odkształcenia. Ocena cyklu życia produktu dała obiecujące rezultaty. Pomimo znacznie wyższych kosztów inwestycji oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia paliwa oraz ograniczone koszty konserwacji przyczyniają się do ogólnego ograniczenia kosztów operacyjnych w trakcie cyklu życia produktu.

W ramach projektu opracowano również i przetestowano samonaprawiające się powłoki antykorozyjne balastowych zbiorników z wodą oraz powłoki przeciwścierne przeznaczone dla pewnych przestrzeni ładunkowych. Wykazały się one doskonałym potencjałem ograniczenia konserwacji i wymiany komponentów oraz wysokim potencjałem faktycznego wdrożenia.

W przypadku balastowych zbiorników z wodą zbadano również system monitorowania stanu wykorzystujący czujniki światłowodowe w celu wykrycia korozji i optymalizacji planowania prac konserwacyjnych. System czujnika mógłby z łatwością zostać przedłużony na inne struktury wystawione na zmieniające się warunki wewnętrzne lub zewnętrzne. Analizy wydajności cyklu życia przeprowadzono dla wszystkich technologii w celu określenia zdolności sprostania celom projektu THROUGHLIFE.

Projekt THROUGHLIFE poświęcony był najważniejszym obawom zainteresowanych stron związanym z rosnącymi kosztami dotyczącymi cyklu życia jednostek pływających żeglugi handlowej. Konsorcjum opracowało nowe technologie oraz zidentyfikowało sposoby poprawy rynkowego wdrożenia dzięki nowym modelom biznesowym wykorzystującym korzyści związane z cyklem życia produktu. Po zidentyfikowaniu szlaków wykorzystania technologie te są obecnie kierowane na rynek dzięki wsparciu modeli biznesowych odpowiadających na obawy użytkowników końcowych.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Żegluga, efektywność energetyczna, zarządzanie zasobami, cykl życia, monitorowanie stanu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę