Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Spojrzenie z bliska na wczesną embriogenezę roślin

Pełne zrozumienie embriogenezy roślin ma szczególne znaczenie dla rolnictwa, branży spożywczej i biomasy, może bowiem pomóc poprawić wydajność i zwiększyć zyski. Jest to jednak skomplikowane przedsięwzięcie, ponieważ uzyskanie wszechstronnych informacji wymaga zintegrowania kilku dyscyplin, w tym genomiki i proteomiki.
Spojrzenie z bliska na wczesną embriogenezę roślin
W ramach finansowanego przez UE projektu 'Signals and regulatory networks in early plant embryogenesis' (SIREN) przeprowadzono obszerne I systematyczne badanie wczesnej embriogenezy roślin. Naukowcy przystąpili do opracowania technik, które pozwoliłyby zrozumieć powiązane szlaki sygnałowe I sieci regulacyjne, a także opracować modele reprezentacyjne procesu rozwoju.

Członkowie projektu SIREN dokonali kilku przełomowych odkryć. Na początek z powodzeniem opracowano lub zaadaptowano na potrzeby badania nowe technologie I metodologie. Jednym z takich osiągnięć jest zautomatyzowana wysokoprzepustowa hybrydyzacja in situ (HT–ISH) embrionów roślin.

Narzędzia opracowane w ramach projektu wykorzystano do uzyskania profili ekspresji genów swoistych dla typu komórki oraz do zbadania ich regulacji transkrypcyjnej. Dzięki temu naukowcy mieli możliwość zidentyfikowania kluczowych regulatorów losu komórkowego, jednak modelowanie sieci regulacyjnej zostało zahamowane przez złożoność procesu.

Poza pogłębieniem naszej wiedzy na temat wczesnej embriogenezy roślin, projekt zapewnił kilkorgu początkujących badaczy dostęp do ważnego multidyscyplinarnego szkolenia. Zorganizowano również seminaria, warsztaty techniczne I prezentacje, mające na celu rozwinięcie ich umiejętności I otwarcie ścieżek dalszej kariery.

Wyniki projektu opublikowano w kilku szanowanych magazynach. Metoda HT–ISH zespołu SIREN może być również stosowana do analizowania hodowanych komórek lub tkanek zwierzęcych, rozszerzając zakres potencjalnych zastosowań badawczych. To powinno przyciągnąć dalsze inwestycje w badania nad rozwojem hybryd roślinnych I zwierzęcych o pożądanych właściwościach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę