Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza diagnostyka dzięki technologiom mikrofalowym

Naukowcy korzystający z dofinansowania UE pomyślnie opracowali prototypy systemów radarowych i związanych z nimi technik, które docelowo mogą umożliwić tworzenie bardziej zaawansowanych systemów obrazowania do zastosowań w ochronie, monitoringu, poszukiwaniach podpowierzchniowych i medycynie.
Lepsza diagnostyka dzięki technologiom mikrofalowym
Zastosowania promieniowania elektromagnetycznego o długościach mikrofalowych ewoluują od układów radarowych po techniki badania niewidocznych obiektów w różnych dziedzinach. Można tu wymienić nieniszczące testowanie i ocenianie części, obrazowanie medyczne, wykrywanie ukrytej broni na bramkach kontrolnych, monitorowanie kondycji strukturalnej, badania geofizyczne i obrazowanie przez ściany.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AMISS (Active and passive microwaves for security and subsurface imaging) opracowano nowe systemy i czujniki do aktywnego i pasywnego obrazowania mikrofalowego.

Naukowcom udało się zaprojektować anteny do różnorodnych zastosowań, między innymi do skanowania radarowego i podziemnego, oraz stworzyć zaawansowaną metodę tomografii mikrofalowej umożliwiającą uzyskiwanie obrazu przez ściany.

Wśród innych osiągnięć projektu należy wymienić innowacyjne metody przetwarzania danych dla potrzeb systemów radarów geodezyjnych oraz radar holograficzny do wykrywania ukrytych przedmiotów. Opracowano też prototypy bioradarów do wykrywania oznak życia i tworzenia charakterystyk ludzi w złożonych scenariuszach z zakresu bezpieczeństwa i biomedycyny.

W ramach projektu nawiązano i umocniono współpracę między badaczami z różnych instytutów poprzez wymiany, warsztaty, konferencje i przygotowywanie publikacji. Badacze mieli udział w przygotowaniu 14 artykułów do pism naukowych, jednego rozdziału książki oraz 30 raportów roboczych, abstraktów i prezentacji na kilkunastu konferencjach międzynarodowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologia mikrofalowa, diagnostyka, radar, bezpieczeństwo, systemy obrazowania, podpowierzchniowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę