Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OPTIMALT — Wynik w skrócie

Project ID: 218460
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Narzędzie do oceny jakości słodowania

Cały europejski przemysł słodu jęczmiennego, od uprawy jęczmienia po produkcję i dystrybucję piwa, odpowiada za ponad 70% światowego handlu słodem. Europa jest także największym producentem piwa, a branża piwowarska ciągle się rozwija.
Narzędzie do oceny jakości słodowania
Obecnie ocena jakości słodowania (MQ) jest czasochłonnym, żmudnym i podatnym na błędy procesem. Dlatego bardzo potrzebne jest narzędzie do oceny jakości słodu w czasie rzeczywistym nadające się do stosowania na polu, w spółdzielniach, słodowniach i browarach. W celu zaspokojenia tego zapotrzebowania powstał trzyletni projekt OPTIMALT, finansowany przez UE.

Aby zdefiniować specyfikacje przemysłowe, w pierwszej kolejności określono potrzeby technologiczne hodowców jęczmienia i słodowni. W całej UE zebrano 46 różnych próbek jęczmienia w celu ich zbadania i skalibrowania. Zbadano szereg spektroskopowych technik kontroli optycznej, takich jak spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRS), zautomatyzowany system wizyjny, spektroskopia ramanowska oraz spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR-PAS). Oceniono ich zdolność do przewidywania parametrów MQ w zastosowaniu w różnych systemach optycznych przeznaczonych dla hodowców jęczmienia i słodowni.

W oparciu o wyniki analiz laboratoryjnych wybrano NIRS do oceny jakości ziarna jęczmienia i innych parametrów MQ. Dzięki temu możliwe było opracowanie wersji testowej systemu opartego na spektroskopii NIRS do żniwiarek, mierzącego zawartość białka w jęczmieniu. Zbudowano urządzenie do słodowania, wykorzystujące system zautomatyzowanej wizji maszynowej do celów analitycznych.

Pomyślne wyniki doprowadziły do stworzenia trzech systemów prototypowych: modułu żniwiarki OPTIMALT, modułu słodowania OPTIMALT oraz systemu spektroskopowego OPTIMALT. Narzędzia te przeszły z powodzeniem testy w słodowniach, laboratorium oraz w gospodarstwie rolnym. Oprócz wykrywania tradycyjnych parametrów, takich jak białka i wilgotność, systemy optyczne umożliwiają detekcję innych substancji, na przykład aminokwasów w próbkach jęczmienia i słodu.

Informacje o wynikach projektu rozpowszechniano za pośrednictwem publikacji prasowych, a także podczas targów i konferencji. Wprowadzenie na rynek systemów umożliwiających szybkie, niedrogie i niezawodne monitorowanie parametrów MQ przełoży się na uzyskanie spójnej jakości wyrobów, a w efekcie na większą satysfakcję konsumentów. Możliwość wybierania i wykorzystywania słodu o wysokiej jakości w całym łańcuchu produkcji słodu jęczmiennego pomoże ograniczyć zużycie energii i ilość opadów materiałowych, a jednocześnie zwiększyć zyski. W dalszej perspektywie komercjalizacja systemów OPTIMALT przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia i poprawy sytuacji europejskiej gospodarki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę