Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

KhAI-ERA — Wynik w skrócie

Project ID: 294311
Źródło dofinansowania: FP7-INCO

Wspomaganie ukraińskich badań aeronautycznych

Ukraińska Państwowa Szkoła Wyższa Lotnictwa zwiększa swój potencjał badawczy, widoczność i integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB). Dotychczasowe prace zaowocowały już wspólnymi badaniami na szeroką skalę i publikacjami.
Wspomaganie ukraińskich badań aeronautycznych
Charkowski Instytut Lotniczy (ChIL) jest jedyną ukraińską uczelnią, która oferuje pełen program wyższej edukacji w dziedzinie aeronautyki i inżynierii lotniczej. Instytut jest ważną placówką badawczą specjalizującą się w materiałach kompozytowych, zaawansowanych technologiach produkcji i niezawodnych systemach wbudowanych. ChIL ma rozległe powiązania z przemysłem w regionie i uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z udziałem partnerów publicznych i prywatnych. Zgodnie z planem Instytut ma stanowić ukraiński Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) siódmego programu ramowego (7PR) w dziedzinie aeronautyki. .

Finansowany ze środków UE projekt KHAI-ERA ("Integrating the National Aerospace University 'KhAI' into ERA") przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego Instytutu. Ważnym krokiem w tym kierunku będzie nawiązanie dwustronnej współpracy z czterema renomowanymi europejskimi organizacjami zajmującymi się badaniami i innowacją, co umożliwi wymianę wiedzy, wspólne prowadzenie eksperymentów i organizowanie szkoleń. Osiągnięcie tego celu będzie wymagać ścisłej współpracy partnerów konsorcjum, władz Ukrainy, konsorcjum Airbus, Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Obronnego (ASD) i ChIL. .

W pierwszym okresie sprawozdawczym badacze europejscy i ukraińscy uczestniczyli w trzech spotkaniach konsorcjum i 14 spotkaniach dwustronnych. Wspólne eksperymenty zaowocowały dotychczas publikacją lub przygotowaniem 12 artykułów naukowych. Dzięki intensywnemu nawiązywaniu kontaktów na konferencjach, warsztatach i giełdach kontaktów ChIL jest partnerem w ośmiu propozycjach złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków 7PR w 2013 r. Trzy z tych propozycji są bezpośrednio oparte na koncepcjach zgłoszonych przez ChIL. W czerwcu 2013 r. rozpoczęto już realizację jednego z projektów. .

Konsorcjum przygotowało i udostępniło w witrynie internetowej projektu trzy moduły szkoleniowe kierowane do magistrantów i badaczy, zarówno młodych, jak i doświadczonych. Ponadto zespół projektowy zebrał i opublikował informacje dla badaczy ukraińskich zainteresowanych składaniem wniosków w odpowiedzi na zaproszenia 7PR i programu Horyzont 2020. Zespół niezależnych badaczy europejskich dokonał oceny ChIL, przedstawiając rekomendacje dotyczące zwiększania widoczności, potencjału ludzkiego i możliwości integracji z EPB. Rekomendacje przyjęto za podstawę rozwoju strategii badawczej Instytutu na najbliższych pięć lat i w dalszej perspektywie. .

Działania projektu KHAI-ERA będą mieć istotny wpływ na innowację w sektorze aeronautycznym oraz ogólny rozwój socjoekonomiczny Ukrainy. Oczekiwane korzyści to między innymi większa konkurencyjność i nowe miejsca pracy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę